Αυτή η σελίδα είναι υπό προετοιμασία και θα δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες.

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτό το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας κλικ παρακάτω:

κωδικόςΜοντέλοπεριγραφήτεκμηρίωση
15-07-95
GT21-0.63N
Ανιχνευτής LVDT 03210904 GT21 - 0.63 ΝΦύλλο προϊόντος
15-07-96GT21-1.00NΑνιχνευτής LVDT 03210905 GT21 - 1.00 ΝΦύλλο προϊόντος
15-07-97GT21-1.60NΑνιχνευτής LVDT 03210906 GT21 - 1.60 ΝΦύλλο προϊόντος
15-07-98GT21-2.50NΑνιχνευτής LVDT 03210907 GT21 - 2.50 ΝΦύλλο προϊόντος
15-07-99GT21-4.00NΑνιχνευτής LVDT 03210908 GT21 - 4.00 ΝΦύλλο προϊόντος