Όργανα μέτρησης και τεχνολογίες για τη μέτρηση της υγρασίας στη γραμμή παραγωγής ή στο μετρολογικό εργαστήριο. Η μέτρηση υγρασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με αισθητήρες και όργανα μέτρησης ειδικά σχεδιασμένα για τη μέτρηση της υγρασίας και/ή της θερμοκρασίας για προσδιορισμός του σημείου δρόσου.

Un μετρητής υγρασίας (ονομάζεται επίσης θερμοϋγρόμετρο ή υγρόμετρο) μετρά την υγρασία του αέρα ή την υγρασία ισορροπίας του υλικού με ασφαλή, γρήγορο και ακριβή τρόπο.