Μαγνητικά μετρητές πάχους για μετρήσεις πάχους επίστρωσης

Μαγνητικοί μετρητές πάχους για μη καταστρεπτική μέτρηση του πάχους των επιστρώσεων (χρώματα, σμάλτα, γαλβανισμό, οξείδωση).

Μη καταστρεπτικές μετρήσεις του πάχους επίστρωσης μπορούν να γίνουν και στις δύο επιφάνειες μαγνητικού χάλυβα και σε μη μαγνητικές μεταλλικές επιφάνειες όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή αλουμίνιο.

Η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή χρησιμοποιείται για μη μαγνητικές επικαλύψεις σε σιδηρούχα υποστρώματα όπως ο χάλυβας, ενώ η αρχή του φουσκωμένου ρεύματος χρησιμοποιείται για μη αγώγιμες επικαλύψεις σε υποστρώματα μη σιδηρούχων μετάλλων.

  • Υπάρχουν τρεις διαφορετικές οικογένειες μετρητών πάχους επικάλυψης: μετρητές πάχους επικάλυψης που μετρούν μη μαγνητικές επικαλύψεις σε μαγνητικά υποστρώματα (π.χ. βαφή ή ψευδάργυρο σε σίδηρο), μετρητές πάχους επικάλυψης που είναι ικανοί να μετρήσουν μη μεταλλικές επικαλύψεις σε μη μαγνητικά υποστρώματα π.χ. βαφή σε αλουμίνιο) και μετρητές πάχους επικάλυψης που μπορούν να μετρήσουν μη μεταλλικές επικαλύψεις σε μη μεταλλικά υποστρώματα (π.χ. βαφή σε ξύλο ή σκυρόδεμα).
  • Η συνηθέστερη εφαρμογή είναι η μέτρηση μη μαγνητικών επιχρισμάτων σε μαγνητικά (σιδηρούχα) υποστρώματα, π.χ. μέτρηση του πάχους της βαφής σε σίδηρο, ψευδάργυρο ή πάχος στο σίδηρο. Οι αναλογικοί μετρητές πάχους χρησιμοποιούν έναν μαγνήτη για να ελέγξουν πόση δύναμη χρειάζεται για να αποσπάσουν το μαγνήτη από το υλικό. όσο παχύτερο είναι η επικάλυψη, τόσο πιο εύκολο είναι να αφαιρέσετε τον μαγνήτη από τον τοίχο. Τα ψηφιακά όργανα μετρήσεων χρησιμοποιούν την αρχή μαγνητικής επαγωγής για τον προσδιορισμό της απόστασης μεταξύ του μετρητή πάχους επικάλυψης και του μαγνητικού μεταλλικού υποστρώματος. Αυτή η μέθοδος μέτρησης μπορεί να είναι πολύ ακριβής, ειδικά όταν οι επιφάνειες είναι επίπεδες.
  • Για τη μέτρηση μη μεταλλικών επικαλύψεων σε μη μαγνητικά μέταλλα, μετράται η απόσταση μεταξύ της κεφαλής του μετρητή και του μεταλλικού υποστρώματος χρησιμοποιώντας την αρχή του φούσκας. Ένα παράδειγμα αυτής της εφαρμογής είναι η μέτρηση του πάχους του χρώματος επί του αλουμινίου.
  • Ορισμένα μοντέλα μετρητών πάχους επίστρωσης είναι διαθέσιμα με διπλή λειτουργία μέτρησης, τόσο για σιδηρούχα όσο και για μη σιδηρούχα υλικά. Αυτά τα μετρητά τροφοδοσίας παρέχονται με έναν ανιχνευτή ο οποίος είναι σε θέση να προσδιορίσει αυτόματα αν το υπόστρωμα είναι μαγνητικό (σιδηρούχο) ή μη μαγνητικό (μη σιδηρούχο) και επιλέγει αυτόματα τον σωστό τρόπο λειτουργίας.
  • Η μέτρηση των μη μεταλλικών επιστρώσεων σε μη μεταλλικά υποστρώματα, όπως για παράδειγμα η μέτρηση χρώματος σε ξύλο ή σκυρόδεμα, μπορεί να γίνει με μετρητή πάχους υπερήχων. Αυτός ο μετρητής πάχους επίστρωσης μετρά την επικάλυψη μόνο με την αποστολή ενός υπερηχητικού κύματος στην επίστρωση και τη μέτρηση του χρόνου που χρειάζεται για να απεικονίσει το σήμα σε σχέση με το οπίσθιο τοίχωμα της επικάλυψης. Αυτό σημαίνει ότι η επικάλυψη και το πάχος μπογιάς μπορούν να μετρηθούν σε οποιοδήποτε υπόστρωμα. Τα προηγμένα μοντέλα μπορούν επίσης να μετρήσουν το πάχος των μεμονωμένων στρώσεων χρώματος. Όταν μια επιφάνεια έχει βαφτεί 3 φορές τα πιο προηγμένα μοντέλα μετρητών πάχους μπορούν να προσδιορίσουν το πάχος όλων των επιμέρους στρωμάτων βαφής.