Μετρητές προφίλ επαφής για εργαστήριο

Επικοινωνήστε με προφίλμετρα για μέτρηση και έλεγχο σύνθετων μηχανικών μερών ή για μετρήσεις προφίλ σε περιστρεφόμενα, αλεσμένα, πιεσμένα ή εξωθημένα μέρη. Το μέτρο του διαστάσεις ή γεωμετρικά χαρακτηριστικά είναι δυνατό είτε χειροκίνητα είτε με τη βοήθεια του ενσωματωμένου ψηφιακού ελεγκτή. Ο ενσωματωμένος ψηφιακός ελεγκτής επιτρέπει τον υπολογισμό των διαστάσεων και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ξεκινώντας από σημεία και συντεταγμένες που λαμβάνονται κατά τη σάρωση του προφίλ. Η διασύνδεση με υπολογιστή επιτρέπει τηνεξαγωγή δεδομένων για μελλοντική ανάλυση ή για τη δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών.