Ψηφιακά φορητά ταχύμετρα

Οι εφαρμογές των στροφομέτρων στον βιομηχανικό τομέα είναι πολλές. Εκτός από τη μέτρηση των στροφών των περιστρεφόμενων αντικειμένων (άξονες, ρότορες, τροχαλίες, γρανάζια), η ταχύτητα ή το μήκος των μεταφορικών ταινιών και η μετρική μέτρηση των προϊόντων μπορούν επίσης να μετρηθούν χρησιμοποιώντας τροχό μέτρησης.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσδιορισμού των ελάχιστων στροφών των περιστρεφόμενων αντικειμένων χωρίς επαφή χρησιμοποιώντας ένα σημάδι ανάκλασης και μια δέσμη φωτός που εκπέμπεται από το όργανο. Για αυτόν τον τύπο εφαρμογών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όργανα μέτρησης LASER που επιτρέπουν επίσης την ασφαλή λειτουργία σε περιστρεφόμενα μέρη, χωρίς την ανάγκη επαφής ή μηχανικής σύζευξης του οργάνου με το περιστρεφόμενο μέρος.