Η μέτρηση της ταχύτητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με συστήματα μέτρησης επαφής (μετρικούς τροχούς) ή με συστήματα μέτρησης χωρίς επαφή, κυρίως οπτικά.

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση ταχύτητας