Η RODER προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μετρητών διαμέτρου με τεχνολογία επαφής και χωρίς επαφή. Η πλήρης ενσωμάτωση των τεχνολογιών μέτρησης στο περιβάλλον παραγωγής και στο σύστημα διαχείρισης επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της ροής πληροφοριών που διατίθενται για τη σύγχρονη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση διαμέτρου