Η μέτρηση θέσης αντιπροσωπεύει μια τυπική εφαρμογή για τον βιομηχανικό αυτοματισμό και τον έλεγχο της διαδικασίας. Η RODER μπορεί να παρέχει όργανα μέτρησης και συστήματα ελέγχου για τη μέτρηση θέσης τόσο στο μετρολογικό εργαστήριο όσο και στη γραμμή παραγωγής

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση θέσης