Η χρήση των ίδιων τεχνικών μέτρησης διαμέτρου επιτρέπει επίσης τη μέτρηση της οβάλτητας. Ο συνδυασμός οργάνων μέτρησης πολλαπλών διαμέτρων, σε διαξονική, τριξονική ή τετρααξονική διαμόρφωση, επιτρέπει τη λήψη της μέτρησης της ωοειδούς. Δυναμικά συστήματα σάρωσης με λέιζερ είναι επίσης διαθέσιμα για τον προσδιορισμό του προφίλ οβαλλοποίησης πολλαπλών τομέων.

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση ωογένειας