Ψηφιακά μετρητές βάθους

Il βαθύμετρο είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του βάθους των αντίθετων οπών, των αυλακώσεων, των ρηχών, των τυφλών οπών, των σκαλοπατιών κ.λπ.

Il βαθύμετρο Αποτελείται από μια ράβδο χιλιοστού ή έναν γραμμικό μορφοτροπέα με βάση γείωσης που τοποθετείται στην κορυφή της οπής.

Η ιδιαιτερότητα του βαθύμετρο Είναι η μεγάλη βάση στήριξης που αποτρέπει σχεδόν πλήρως την κλίση του διαμέτρημα, και κατά συνέπεια οποιοδήποτε σφάλμα μέτρησης λόγω σφάλματος τοποθέτησης.

Στην ψηφιακή έκδοση, η μετρούμενη τιμή είναι εύκολα αναγνώσιμη στη μεγάλη οθόνη LCD.