σταθμός ελέγχου PCL1208 RODER ενσωματωμένο σύστημα για ποιοτικό έλεγχο

Τα συστήματα μέτρησης πολλαπλών διαστάσεων της σειράς DIGICHECK για διαστατικό και γεωμετρικό έλεγχο επιτρέπουν τη μέτρηση και τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης μηχανικών μερών και διακριτών αντικειμένων χρησιμοποιώντας αντικειμενικές διαδικασίες μέτρησης που μπορούν εύκολα να διαχειριστούν ακόμη και από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Η καινοτόμος αρχιτεκτονική στην οποία βασίζεται το σύστημα DIGICHECK επιτρέπει τη δημιουργία διαστάσεων και γεωμετρικών πάγκων δοκιμών (στατικών ή δυναμικών) χρησιμοποιώντας εύκολα διαθέσιμο εξοπλισμό και αισθητήρες και εύκολα επεξεργάσιμη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή απευθείας στην παραγωγή και από τον τελικό πελάτη.

Τα συστήματα DIGICHECK είναι κατάλληλα για μετρήσεις απευθείας στη γραμμή παραγωγής και διαχειρίζονται επίσης από ανειδίκευτο προσωπικό. Η διεπαφή οπτικοποίησης έχει γίνει σκόπιμα απλή και εύκολη στη χρήση, αλλά χωρίς να εγκαταλείψουμε τις ισχυρές μαθηματικές συναρτήσεις που προορίζονται για την ανάλυση διαστάσεων και γεωμετρικών χαρακτηριστικών. 

Όλα τα δεδομένα παραγωγής αποθηκεύονται σε μια τοπική βάση δεδομένων με δυνατότητα μεταφοράς ή συγχρονισμού με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων (SQL, XML ή CSV) για πλήρη και αξιόπιστη ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Μέτρηση διαμέτρων, ύψους, πάχους, βάθους σε μηχανικά μέρη με παραδοσιακά όργανα μετρήσεων πάγκου

Το σύστημα DIGICHECK επιτρέπει τη μέτρηση οποιουδήποτε μηχανικού εξαρτήματος (δακτύλιοι, δακτύλιοι, φλάντζες, άξονες, γρανάζια) με παραδοσιακά χειροκίνητα όργανα μέτρησης (μετρητές, μικρόμετρα, συγκριτές, μετρητές οπών). Είναι δυνατή η γρήγορη και αξιόπιστη λήψη μετρήσεων εσωτερικής διαμέτρου, εξωτερικής διαμέτρου, ύψους, πάχους, πλάτους και βάθους χρησιμοποιώντας εύκολα διαθέσιμα όργανα με μειωμένο κόστος και ακρίβεια δεκαδικής, εκατοστιαίας ή χιλιοστομέτρου. Το σύστημα DIGICHECK καθοδηγεί τον χειριστή στη διεξαγωγή των μετρήσεων σύμφωνα με μια προκαθορισμένη σειρά και στο τέλος της διαδικασίας παρέχει την απόκριση ελέγχου. Όλα τα δεδομένα πωλούνται αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων που επιτρέπει τόσο την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο της τάσης παραγωγής (μέσω τάσεων, ιστογραμμάτων και δεικτών παραγωγής) όσο και ανάλυση του ιστορικού παραγωγής μέσω της διαίρεσης σε παρτίδες παραγωγής.

Μέτρηση και έλεγχος της επιπεδότητας σε κομμένα, τεμαχισμένα, πλαστά ή διορθωμένα μέρη

Το σύστημα DIGICHECK επιτρέπει τη μέτρηση σε γρήγορους χρόνους και απευθείας στη γραμμή παραγωγής του την επιπεδότητα των χυτευμένων, κομμένων σε φέτες, στρωματοποιημένων ή χυτών τεμαχίων. Η μέτρηση της επιπεδότητας πραγματοποιείται με μια μήτρα αισθητήρα ικανή να ανιχνεύει διαφορές σε σύγκριση με μια πιστοποιημένη κύρια μονάδα βαθμονόμησης. Το αποτέλεσμα της δοκιμής είναι η χαρτογράφηση των επαληθευμένων περιοχών με τη σχετική αριθμητική τιμή της απόκλισης από το ιδανικό σχήμα. Μια πολύ έξυπνη γραφική παρουσίαση σάς επιτρέπει να προσδιορίζετε γρήγορα και αξιόπιστα τους τομείς της μη συμμόρφωσης. Όλα τα ληφθέντα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς υπολογισμούς (Sigma, Cp, Cpk, Cm, Cmk) ή για την πραγματοποίηση καρτών ελέγχου (XS, XR, τάση διεργασίας, κατανομή πληθυσμού).

Μέτρηση ευελιξίας, ταλάντευσης και παραμόρφωσης

Το σύστημα DIGICHECK επιτρέπει τον έλεγχο των υψών και των θέσεων στο χώρο που ανιχνεύονται από αισθητήρες LASER (αισθητήρες λέιζερ τριγωνισμού, μικρόμετρα λέιζερ ή μετρητές απόστασης λέιζερ). Οι διαστάσεις που ανιχνεύονται από τους αισθητήρες LASER μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους για τον προσδιορισμό παραμορφώσεων, στρεβλώσεων, κάμψης, κραδασμών. Η αναφορά μέτρησης μπορεί να δημιουργηθεί σε μορφή Excel - CSV ή απευθείας σε γραφική μορφή. Η χρήση μονάδων EDAC επιτρέπει τη συσχέτιση των διαστάσεων και γεωμετρικών πληροφοριών με πληροφορίες που προέρχονται από αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, δύναμης και ροπής. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να συσχετιστεί η δοκιμή διαστάσεων με δεδομένα θερμικής απόκλισης, μεταβολές στην υγρασία του περιβάλλοντος ή με δυνάμεις και στρέψεις που εμπλέκονται στη δυναμική δοκιμή.

Μέτρηση ακτινωτής και αξονικής ταλάντωσης (ακτινική και αξονική απόσταση)

Το σύστημα DIGICHECK επιτρέπει τη μέτρηση με όργανα μέτρησης χωρίς επαφή (αισθητήρες LASER τριγωνισμού και μετρητές απόστασης LASER) πραγματικές ακτινικές και αξονικές ταλαντώσεις. Η τυπική εφαρμογή είναι η τον προσδιορισμό της ακτινικής και αξονικής ανατροπής τροχών, ελαστικών, ζάντες και πλήμνες τροχών. Η αναφορά μπορεί να είναι τόσο αριθμητική όσο και γραφική. Με την προσθήκη προαιρετικών βιβλιοθηκών μαθηματικών αναλύσεων, είναι δυνατή η ανάλυση των αρμονικών του αποκτηθέντος σήματος για τον προσδιορισμό του αρμονική σύνθεση της ταλάντευσης, από τη θεμελιώδη έως την 32η αρμονική. Το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε σταθερό σταθμό εργασίας (επιτραπέζιος προσωπικός υπολογιστής ή βιομηχανικός πίνακας υπολογιστών) και σε κινητό σταθμό εργασίας (φορητό υπολογιστή ή tablet).

Στρογγυλότητα, ταλάντωση, κυλινδρικότητα, μέτρηση προφίλ

Το σύστημα DIGICHECK, σε συνδυασμό με πάγκους δοκιμών διαστάσεων ακριβείας, επιτρέπει τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των εξαρτημάτων που υποβάλλονται σε περιστροφή σε άκρεςΕίναι επομένως δυνατή η μέτρηση των διαμέτρων, των οβαλισμών και των ταλαντώσεων, αλλά και η στρογγυλότης, κυλινδρικότητα και δεδομένα του ακτινικού προφίλ του αντικειμένου (σημαντική σε εφαρμογές όπως η μέτρηση των εκκεντροφόρων). Η μέτρηση μπορεί επίσης να επιτευχθεί με μηχανές μέτρησης ειδικά σχεδιασμένες για αυτό το είδος ελέγχου στο μετρολογικό εργαστήριο ή στη γραμμή παραγωγής (μηχανές μέτρησης 3D, προφίλτροι, οπτικές μηχανές).

Έλεγχος σχήματος

Το σύστημα DIGICHECK σας επιτρέπει να εκτελέσετε την Έλεγχος σχήματος αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους και υλικού. Ο έλεγχος του σχήματος πραγματοποιείται σε σύγκριση με το a αναφοράς αναφοράς και όλες οι διαφορές υπογραμμίζονται γρήγορα και διαισθητικά. Είναι δυνατό να δημιουργηθούν σήματα εκτός ανεκτικότητας ή μερικής μη συμμόρφωσης του προϊόντος. Το σύστημα μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε περιοχές ρομποτικού ελέγχου και αυτόματους πάγκους ελέγχου χωρίς παρακολούθηση. Σε αυτή τη διαμόρφωση, όλες οι διαδικασίες επαλήθευσης μπορούν να ελέγχονται απευθείας από ένα PLC ή ένα αυτόματο σύστημα παραγωγής.

Έλεγχος διαδικασίας στη γραμμή παραγωγής

Το σύστημα DIGICHECK επιτρέπει τη λήψη τακτικών τιμών από τα όργανα μέτρησης που εισάγονται στη γραμμή παραγωγής (Μικρόμετρα LASER, θερμοστοιχεία, αισθητήρες πίεσης και ροής, μετρητές πάχους LASER). Η προηγμένη λειτουργία του καταγραφικού δεδομένων σας επιτρέπει να κρατάτε υπό έλεγχο τις διαφορετικές φυσικές ποσότητες που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής και να παράγετε συναγερμοί παρουσία ανοχής. Χρησιμοποιώντας τις μονάδες λήψης EDAC είναι δυνατή η απόκτηση δεδομένων από διάφορους τύπους αισθητήρων, επίσης φυσικά τοποθετημένων πολύ μακριά όλη η υποδομή απόκτησης βασίζεται σε ένα δίκτυο Ethernet.

Εξατομικευμένα συστήματα διαστάσεων και γεωμετρικού ελέγχου στη γραμμή παραγωγής.

Η RODER σχεδιάζει και κατασκευάζει ευφυείς σταθμούς ελέγχου με τυπικό λογισμικό μέτρησης ή με προσαρμοσμένο λογισμικό.

Le σταθμούς ελέγχου πολλαπλών επιπέδων μπορεί να συνδυαστεί με προσαρμοσμένη μηχανική υποστήριξης, ειδικά συστήματα υποστήριξης και στερέωσης ανιχνευτών σχεδιασμένα ειδικά για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Η προσαρμοσμένη μηχανική μπορεί να σχεδιαστεί απευθείας κατόπιν αιτήματος του πελάτη και μπορεί να προβλέψει προσαρμοσμένα εξαρτήματα ή διευκολυνόμενα σημεία αγκίστρωσης για το εξάρτημα που μετράται.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή προσαρμοσμένων πάγκων δοκιμών επιτρέπει επίσης διασύνδεση με τη γραμμή παραγωγής και με καρτεσιανούς χειριστές ή ΡΟΜΠΟΤ για το αυτόματη ανάληψη και κατάθεση των λεπτομερειών απευθείας από τη γραμμή παραγωγής.

Εκτός από τη δημιουργία ειδικών συστημάτων, η RODER μπορεί επίσης να παρέχει απλό εξοπλισμό που επιτρέπει τη δημιουργία ημιαυτόματοι πάγκοι ελέγχου για χειροκίνητη μέτρηση απλών λεπτομερειών ( μπλοκ, δακτύλιοι, πείροι, δακτύλιοι, λεπίδες, στηρίγματα ). Αυτοί οι απλοί εξοπλισμοί επιτρέπουν τη μέτρηση μεμονωμένων διαστάσεων ( πάχη, ύψη, πλάτη, βάθη, αποστάσεις ) με απλές επεμβάσεις, απευθείας στο μηχάνημα, στο μετρολογικό εργαστήριο ή στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου).

Προσαρμοσμένο λογισμικό

λογισμικό για στατιστική ανάλυση και έλεγχο διεργασιών με κατανομή Gauss

Ανάλυση τάσεων παραγωγής με συστήματα πολλαπλών διαστάσεων και στατιστικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο απευθείας στο μηχάνημα με προσαρμοσμένο λογισμικό.

Λογισμικό που είναι εύκολο στη χρήση ακόμη και από μη εξειδικευμένο προσωπικό, με προσαρμοσμένες οθόνες για την επισήμανση των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται περισσότερο.

Εύκολα ορατή ταξινόμηση GO-NO GO, κατάλληλη για χρήση ακόμη και από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή που πρέπει να δει το αποτέλεσμα του ελέγξτε γρήγορα και αντικειμενικά. Το λογισμικό της σειράς DIGICHECK μπορεί να εγκατασταθεί σε ενσωματωμένους σταθμούς ελέγχου ή σε υπολογιστές γραφείου. Η βάση δεδομένων μπορεί να είναι τοπική ή απομακρυσμένη σε εξωτερικά συστήματα.

Άμεση ανάλυση διαστάσεων και γεωμετρικών παραμέτρων. Η καινοτόμος αρχιτεκτονική στην οποία βασίζονται τα συστήματα μέτρησης της σειράς DIGICHECK επιτρέπει την μέτρηση όλων των διαστάσεων και γεωμετρικών παραμέτρων των μηχανικών μερών και των μορφοποιημένων, χυτών, γυρισμένων ή κομμένων τεμαχίων. Η πλήρης σπονδυλωτότητα του υλικού λήψης επιτρέπει επίσης τη σύνδεση αισθητήρων, μορφοτροπέων και οργάνων μέτρησης για ακόμη και αδιάστατους ελέγχους (θερμοκρασία, βάρος, δύναμη, υγρασία, χρώμα, αισθητική πτυχή).

Όλα τα συστήματα της οικογένειας DIGICHECK μπορούν να εγκατασταθούν σε δίκτυα απόκτησης δεδομένων και να συμμορφώνονται με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ποιοτικού ελέγχου. Εκτός από την απόκτηση διαστάσεων ή γεωμετρικών δεδομένων, τα συστήματα DIGICHECK μπορούν επίσης να διαχειριστούν δημιουργία αναφορών ελέγχου, διαγραμμάτων ελέγχου XR και XS και διασύνδεση δεδομένων με συστήματα διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Industry 4.0.


Θέλετε βοήθεια στην επιλογή του προϊόντος;