Μετρητές απόστασης LASER για βιομηχανικές εφαρμογές

Χρησιμοποιούνται βιομηχανικοί μετρητές απόστασης LASER μέτρηση απόστασης από λίγα χιλιοστά έως τρία χιλιόμετρα.

Το μέτρο απόστασης αντιπροσωπεύει αενοποιημένη εφαρμογή για την τεχνολογία λέιζερ.

Οι βιομηχανικοί μετρητές απόστασης LASER χρησιμοποιούν φως LASER (παλμικό ή διαμορφωμένο) για τη μέτρηση αποστάσεων, υψών, μηκών, επιπέδων και θέσεων χωρίς καμία επαφή με το προς μέτρηση αντικείμενο.

Οι βιομηχανικοί μετρητές απόστασης LASER επιτρέπουν μονό ακριβείς μετρήσεις στο χιλιοστόμετρο και η μέτρηση κυμαίνεται έως μερικές εκατοντάδες μέτρα.

Τυπικές εφαρμογές είναι οι Μέτρηση απόστασης και θέσης χωρίς επαφή ή εφαρμογές για τον έλεγχο της θέσης μεγάλων κατασκευών (γερανοί, γερανοί, σκάφη, οχήματα, τρένα, βαγόνια, φράγματα, γέφυρες και βαριές υποδομές).


Μετρητές αποστάσεων LASER σειράς LDM42

 • Μετρητές απόστασης LASER για μετρήσεις απόστασης μέχρι 30 μέτρα σε φυσικές επιφάνειες ή 100 μέτρα με ανακλαστήρα
 • Τροφοδοσία 24 Vdc
 • RS232 - RS422 - Profinet, Profibus και Ethernet / IP διεπαφές
 • Οπίσθιος πομπός LASER (κόκκινο) με τάξη ασφαλείας 2
 • Ακρίβεια μέχρι +/- 1 mm
 • Μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας ή για περιβάλλοντα με υψηλούς ρύπους

Μετρητές αποστάσεων LASER σειράς LDM300

 • Μετρητές αποστάσεων LASER για μετρήσεις απόστασης μέχρι 3000 μέτρα
 • Τροφοδοσία 24 Vdc
 • RS232 - διασυνδέσεις RS422
 • Ευρύ φάσμα αξεσουάρ
 • Κατάλληλο για παρακολούθηση της θέσης μεγάλων κατασκευών και αντικειμένων

μετρητές απόστασης λέιζερ astech lds10 μετρά την απόσταση με led

Μετρητές απόστασης LASER σειράς LDS10A

 • Ανίχνευση απόστασης χωρίς ανακλαστήρα σε διάφορες επιφάνειες
 • Ασφαλής λειτουργία ακόμη και σε δημόσιους χώρους χάρη στον φωτισμό LED (χωρίς λέιζερ)
 • Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης
 • Ένα καλώδιο σύνδεσης για τάση τροφοδοσίας, διασύνδεση σειριακών δεδομένων, μεταγωγή και αναλογική έξοδο
 • Εξατομικευμένη παραμετροποίηση μέσω υπολογιστή
 • Προγραμματιζόμενες αναλογικές και ψηφιακές διεπαφές
 • Στιβαρό και συμπαγές περίβλημα, εύκολο στην εγκατάσταση
 • Πρότυπο προστασίας IP 67

Εφαρμογές

Μέτρηση στάθμης σε δεξαμενές, σιλό ή μεγάλα δοχεία με οθόνη στάθμης σε απομακρυσμένες οθόνες.

Ο μετρητής απόστασης LASER επιτρέπει α ακριβής και γρήγορη μέτρηση και υγρών προϊόντων όπου ο δείκτης ανάκλασης της επιφάνειας είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει την ανίχνευση του σημείου LASER. Ο μετρητής απόστασης LASER είναι ένα έγκυρο υποκατάστατο του μετρητή απόστασης επαφής ή του ανιχνευτή υπερηχητικών κυμάτων.


Μέτρηση του μεγέθους, της απόστασης ή της θέσης μεγάλων αντικειμένων στη μεταλλουργία και τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα.

Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο της θέσης και της απόστασης σε PLC, HMI ή συσκευές ελέγχου της διαδικασίας. Με τους μετρητές απόστασης LASER είναι δυνατός ο έλεγχος της διαμέτρου του πηνίου κατά την περιέλιξη για τον προγραμματισμό των ράμπων επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης. Είναι δυνατή η ανίχνευση της θέσης ακμής για την παρακολούθηση της κίνησης ή του μεγέθους, του πάχους, του πλάτους και του μήκους των πρισμάτων και των πλακών.


Μέτρηση του μήκους, της διαμέτρου, της οβάλ και της θέσης στον τομέα του ξύλου.

Με την απόσταση μετρητών LASER είναι δυνατή η μέτρηση της θέσης κορμών ή μπλοκ υλικού πριν από την επεξεργασία. Τα δεδομένα θέσης, πάχους, μήκους ή διαμέτρου μπορούν να μεταδοθούν σε πραγματικό χρόνο σε συστήματα PLC, HMI ή SCADA. Η ανωμαλία της επιφάνειας του ξύλου δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς οι μετρητές απόστασης LASER της σειράς LDM διορθώνουν συνεχώς τις παραμέτρους λειτουργίας προκειμένου να εγγυώνται μια ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση.


Έλεγχος διαστάσεων στη βιομηχανία χαρτιού και κλωστοϋφαντουργίας.

Έλεγχος βρόχου και θέσης της ζώνης ή της ζώνης ακόμη και με την παρουσία υλικών με αλλαγή χρώματος ή εμφάνισης επιφάνειας. Η μέτρηση απόστασης μπορεί να μεταδοθεί σε πραγματικό χρόνο στον ελεγκτή γραμμής (PLC ή SCADA) ή να εμφανιστεί σε μια οθόνη ή σε μια γιγαντιαία οθόνη.


Μέτρηση και έλεγχος διαστάσεων στη βιομηχανία μετάλλων.

Τα χαρακτηριστικά των αποστάσεων LASER της σειράς LDM επιτρέπουν ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση ακόμη και παρουσία υψηλών θερμοκρασιών, παρουσία καπνών και ατμών ή σε ζεστές επιφάνειες. Τα προβλήματα εκπομπής θερμότητας ή φωτός από τον προς ανίχνευση στόχο μπορούν να εξαλειφθούν ή να αμβλυνθούν σημαντικά με τη χρήση προστατευτικών θηκών ή με την εγκατάσταση οπτικών φίλτρων


Έλεγχος διαστάσεων στον μεταλλουργικό τομέα τόσο σε εφαρμογές ζεστού όσο και σε κρύο.

Ο μετρητής απόστασης LASER μπορεί να παρέχει σε πραγματικό χρόνο τη θέση, την απόσταση και το μέγεθος (πάχος, πλάτος, μήκος) των πλακών, των ανθών και των πρισμάτων τόσο σε θερμοκρασία δωματίου όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα προβλήματα εκπομπής θερμότητας ή φωτός από τον προς ανίχνευση στόχο μπορούν να εξαλειφθούν ή να μετριαστούν πολύ με τη χρήση προστατευτικών περιβλημάτων ή με την εγκατάσταση οπτικών φίλτρων


Μετρήσεις θέσης σε γερανογέφυρες με λειτουργία κατά της σύγκρουσης.

Οι μετρητές απόστασης LASER της οικογένειας LDM επιτρέπουν την ανίχνευση της θέσης και της απόστασης σε γερανούς και γερανούς γέφυρας σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας τη λειτουργία κατά της σύγκρουσης. Η εγκατάσταση μετρητών απόστασης LASER επιτρέπει επίσης την ανίχνευση παραλληλισμού ή έλλειψης συγχρονισμού των δύο πλευρικών φορέων. Η ένδειξη της θέσης, της απόστασης ή του διαφορικού θέσης μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε γιγαντιαίες οθόνες ή είναι δυνατή η δημιουργία συναγερμών ή απομακρυσμένων σημάτων στα συστήματα ελέγχου.


Εποπτεία της σιδηροδρομικής υποδομής.

Ανίχνευση θέσης και ταχύτητας αμαξοστοιχιών και κινούμενων μερών. Η δυνατότητα ανίχνευσης αποστάσεων έως και 3 km επιτρέπει την ανίχνευση αντικειμένων που κινούνται σε μεγάλες αποστάσεις ή που πρέπει να αναχαιτιστούν σε μεγάλες αποστάσεις. Η ικανότητα εργασίας σε επιφάνειες που είναι επίσης πολύ διαφορετικές ή με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στο χρώμα και την ανακλαστικότητα καθιστά δυνατή τη μέτρηση της απόστασης, της θέσης και της ταχύτητας ακόμη και σε αντικείμενα που είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους.


Μέτρηση και έλεγχος της θέσης, των παραμορφώσεων και των κραδασμών μεγάλων δομών ή σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Η δυνατότητα να εργάζεστε σε πολύ διαφορετικές επιφάνειες ή με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στο χρώμα και την ανακλαστικότητα επιτρέπει την ανίχνευση της απόστασης, της θέσης και της ταλάντωσης ακόμα και σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα. Η χρήση έξυπνων καταγραφικών δεδομένων επιτρέπει συνεχή και συνεχή παρακολούθηση ακόμη και σε περιόδους παρατήρησης εβδομάδων ή μηνών. Η απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση πολλαπλών σημείων μέτρησης ή πολλαπλών δομών από ένα σημείο παρατήρησης και ελέγχου.Μέτρηση και έλεγχος της θέσης, των παραμορφώσεων και των κραδασμών μεγάλων δομών ή σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Η δυνατότητα να εργάζεστε σε πολύ διαφορετικές επιφάνειες ή με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στο χρώμα και την ανακλαστικότητα επιτρέπει την ανίχνευση της απόστασης, της θέσης και της ταλάντωσης ακόμα και σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα. Η χρήση έξυπνων καταγραφικών δεδομένων επιτρέπει συνεχή και συνεχή παρακολούθηση ακόμη και σε περιόδους παρατήρησης εβδομάδων ή μηνών. Η απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση πολλαπλών σημείων μέτρησης ή πολλαπλών δομών από ένα σημείο παρατήρησης και ελέγχου.


 • Παρακολούθηση της διαδικασίας σε χαλυβουργεία και ελασματουργεία
 • Μέτρηση απόστασης σε θερμαινόμενο χάλυβα πυρακτώσεως έως 1300 ° C
 • Μέτρηση στάθμης σε σιλό και σωρούς
 • Παρακολούθηση και τοποθέτηση γερανών και συστημάτων μεταφοράς
 • Παρακολούθηση θέσης οχημάτων και σκαφών
 • Μέτρηση ύψους παρακολούθησης / ανύψωσης ανύψωσης και θέση ανύψωσης
 • Γενική μέτρηση απόστασης και παρακολούθηση θέσης
 • Μέτρηση της διαμέτρου των κυλίνδρων / κυλίνδρων
 • Μέτρηση απόστασης σε τεχνολογίες εξόρυξης, κατασκευής, δασοκομίας και διαχείρισης υλικών
 • Ανίχνευση πάχους, μήκους και πλάτους μεταλλικών προϊόντων
 • Μέτρηση της διαμέτρου των χαλύβδινων σπειρών
 • Ανίχνευση γρήγορα κινούμενων αντικειμένων
 • Χρησιμοποιήστε ως διακόπτη προσέγγισης
 • 2D και 3D εφαρμογές σάρωσης
 • Υψόμετρα ακριβείας για γερανούς και γερανογέφυρες
 • Παραμόρφωση και μέτρηση ταλαντώσεων μεγάλων δομών, όπως φράγματα, γέφυρες, ουρανοξύστες
 • Παρακολούθηση των βουνοπλαγιών ή των κρίσιμων σημείων.
 • Μετρήσεις πλακών, ανθών, πρισμάτων ή ημικατεργασμένων προϊόντων στη μεταλλουργική βιομηχανία
 • Μέτρηση της θέσης κοπής για πριόνια και μηχανές κοπής
 • Έλεγχος τροφοδοσίας υλικού σε πρέσες για χύτευση
 • Διέγερση ή ξετύλιγμα μέτρησης υλικού στο τύλιγμα
 • Έλεγχος βρόχου σε γραμμές κοπής και σχιστήρα
 • Μετρήσεις ταχύτητας σε κινούμενους στόχους
 • Μέτρηση στάθμης χρωμάτων και χημικών ουσιών
 • Μέτρηση και θέση ελέγχου πλοίων σε λιμένα ή προσέγγισης

Τεχνικές γνώσεις

Οι μετρητές απόστασης LASER αποτελούνται από έναν εκπομπό λέιζερ, τους οπτικούς πομπούς και τους δέκτες, τις φωτοευαίσθητες διόδους και τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά με αλγόριθμους για τη μέτρηση του χρόνου ή τη μέτρηση φάσης. Η μέτρηση της απόστασης επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφόρων οπτικοηλεκτρονικών αρχών όπως ο χρόνος πτήσης, η σύγκριση φάσης και ο παλμός LASER με τεχνολογία "ανάμειξης".

Είναι δυνατή η χρήση μετρητών απόστασης LASER μέτρηση σε φυσικές επιφάνειες ή σε ειδικούς ανακλαστήρες που επιτυγχάνουν γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα ακόμη και σε σκληρές συνθήκες.

Οι μετρητές απόστασης LASER λειτουργούν με ορατή ή υπέρυθρη οπτική ακτινοβολία και ταξινομούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς κλάσης 1 ή 2 (ασφαλείς τάξεις για λειτουργία ακόμη και χωρίς προστατευτικά γυαλιά).

Η συμπαγής κατασκευή επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση του μετρητή απόστασης LASER ακόμη και όταν ο χώρος είναι περιορισμένος ή σε βιομηχανικές εφαρμογές. Όλες οι συσκευές προσφέρουν τυποποιημένες διεπαφές, αναλογική ή ψηφιακή έξοδο δεδομένων και εξατομικευμένες έξοδοι μεταγωγής.

Ένταξη στα φυτά

Η οικογένεια μετρητών απόστασης LASER LDM χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για εφαρμογές στον βιομηχανικό τομέα με αναλογικό (4 - 20 mA) ή ψηφιακά (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422, SSI ).

Υψηλή ακρίβεια ακόμη και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρων και ευκολία χρήσης ακόμα και σε φυσικές επιφάνειες (ξυλουργεία, τοίχοι, σκυρόδεμα, κορμοί, σκόνη, κόκκοι, ακατέργαστο μέταλλο, χαρτί, ξύλο).

Διεπαφές RS232, RS422, αναλογικό 0-10V ή 4-20 mA, Profinet, Profibus, Ethernet και Ethernet IP. Καλώδια διασύνδεσης και αξεσουάρ ικανά να ικανοποιήσουν κάθε τύπο εφαρμογής και σύνδεση με το περιβάλλον παραγωγής.

Λογισμικό διασύνδεσης για ενεργή παρακολούθηση της θέσης στόχου με υπολογισμό της ταχύτητας μετατόπισης. Σε εφαρμογές ελέγχου στάθμης είναι δυνατός ο προσδιορισμός του βάρους ή του όγκου του προϊόντος που περιέχεται στο σιλό με βάση τη μέτρηση στάθμης που εκτελείται με το μετρητή απόστασης LASER.

Ευκολία χρήσης και εγκατάστασης χάρη στη χρήση μιας ορατής και εύκολα ανιχνεύσιμης πηγής LASER στον στόχο αναφοράς. Οι μετρητές LASER της σειράς Astech LDM42 χρησιμοποιούν κόκκινο LASER που είναι εύκολα ορατό ακόμα και σε μεγάλη απόσταση.

Εφαρμογές μέτρησης στάθμης σκυροδέματος σε αποθήκες αποθήκευσης

Στη μέτρηση στάθμης ανιχνεύεται και ναι εμφανίζει το επίπεδο ενός προϊόντος σε δεξαμενή ή σιλό με τη βοήθεια ενός μετρητή απόστασης LASER, μετατρέποντας στη συνέχεια τη μέτρηση σε αναλογικό ηλεκτρικό σήμα ή σε ένα πακέτο δεδομένων που θα σταλεί σε έναν απομακρυσμένο επόπτη. Το σήμα στάθμης μπορεί να εμφανιστεί απευθείας επί τόπου μέσω α τοπική εμφάνιση ή να ενσωματωθούν σε ένα σύστημα διαχείρισης ή/και ελέγχου διαδικασίας.

Στις αποθήκες, το τσιμέντο διανέμεται με τρένο ή μεγάλα φορτηγά σε πολλά μεγάλα κιβώτια αποθήκευσης. Αρκετοί μετρητές απόστασης λέιζερ του τύπου χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στον χειριστή του γερανού ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το ποσότητα σκυροδέματος που μπορεί ακόμα να χωρέσει καθένα από τα κιβώτια. Η επικοινωνία μέσω Profinet ή Ethernet / IP διευκολύνει τη συλλογή πληροφοριών απόστασης από διάφορες συσκευές μέτρησης σε μια κεντρική τοποθεσία. Προσπάθειες για την η καλωδίωση των σημείων μέτρησης μειώνεται σημαντικά εάν χρησιμοποιείται ασύρματη σύνδεση ή υπάρχον δίκτυο Ethernet. Η λειτουργική αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος παρακολουθείται συνεχώς χάρη στο κατανεμημένο σύστημα ελέγχου στο δίκτυο Profinet ή Ethernet.

Μέτρηση στάθμης κόκκων και σκονών σε σιλό τροφίμων

Τα σιλό είναι κατασκευές στις οποίες αποθηκεύονται τα προϊόντα της αγροδιατροφικής βιομηχανίας. Αφιερώνονται κυρίως στην αποθήκευση δημητριακών (καλαμπόκι, σιτάρι, ρύζι, όσπρια και παρόμοια). Η σημασία της γνώσης του επιπέδου του υλικού που περιέχεται σε κάθε σιλό είναι σημαντική για την υλικοτεχνική διαχείριση των υλικών και για την ομοιογενή κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Οι μετρητές απόστασης LASER επιτρέπουν τη μέτρηση χωρίς επαφή της στάθμης των κόκκων, ολόκληρων ή αλεσμένων, μέσα στα σιλό. Με βάση το γεωμετρικό σχήμα του σιλό, είναι δυνατός ο προσδιορισμός του όγκου του αποθηκευμένου υλικού και ο προσδιορισμός του βάρους του σε κατά προσέγγιση επίπεδο.

Αξιόπιστη μέτρηση θέσης και απόστασης

Κατά τη λειτουργία των γερανών είναι απαραίτητο να έχετε πληροφορίες για την τρέχουσα θέση των κινούμενων μερών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται αισθητήρες απόστασης λέιζερ με την υποστήριξη ανακλαστήρων. Με αβεβαιότητα μέτρησης ± 2 mm και ταχύτητα έως και 50 μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο, οι συσκευές είναι απόλυτα κατάλληλες για αξιόπιστη μέτρηση θέσης.

Επίπεδη παρακολούθηση με μεγάλες οθόνες και απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων

Οθόνες τηλεχειριστηρίου της σειράς REDAM για την εμφάνιση δεδομένων από μετρητές απόστασης LASER ή άλλους σχετικούς αισθητήρες (αισθητήρες δύναμης, αισθητήρες τάσης, ανεμόμετρα, τεντόμετρα, μετρητές θερμοκρασίας, γραμμικούς μετατροπείς, συστήματα λήψης δεδομένων). Οι οθόνες της σειράς REDAM επιτρέπουν όχι μόνο την εμφάνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο αλλά και αποθήκευση μετρήσεων διαιρώντας τα ανά ημερομηνία απόκτησης, ανά γεωγραφική περιοχή, ανά παρτίδα παραγωγής ή ανά παρτίδα απόκτησης.

Απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων με ασύρματα συστήματα

Η μέτρηση που γίνεται από τους μετρητές απόστασης LASER μπορεί να μεταδοθεί εξ αποστάσεως μέσω μονάδων ναι ασύρματη μετάδοση λειτουργεί με δίκτυα Wi-Fi ή LoRa. Η απομακρυσμένη μετάδοση των δεδομένων που μετρούνται από το μετρητή απόστασης LASER απλοποιεί σημαντικά την καλωδίωση και επιτρέπει επίσης τη χρήση των υπαρχόντων δικτύων Wi-Fi, μειώνοντας σημαντικά την πολυπλοκότητα της εφαρμογής. Η χρήση δικτύων Wi-Fi επιτρέπει επίσης τη σύνδεση μετρητών απόστασης LASER σε δίκτυο Ethernet με δυνατότητα μετάδοσης των δεδομένων εξ αποστάσεως ακόμη και με Παρακολούθηση δικτύου Διαδικτύου.

Εξαρτήματα για την προστασία των αποστάσεων LASER

Οι μετρητές απόστασης LASER μπορούν να προστατεύονται με ειδικά προστατευτικές θήκες να επιτρέπεται η χρήση των οργάνων ακόμη και σε ιδιαίτερα σκληρά περιβάλλοντα ή παρουσία περιβαλλοντικών ρύπων. Διατίθενται θήκες με προστασία από ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, χιόνι, άνεμος) ή θήκες που επιτρέπουν τη χρήση του οργάνου ακόμη και σε παρουσία σκόνης και ατμών. Η συμπίεση του περιβλήματος επιτρέπει τη χρήση μετρητών απόστασης LASER ακόμη και σε περιβάλλοντα με υψηλή μόλυνση από σκόνη και ατμούς. Η παρουσία εσωτερικής θέρμανσης επιτρέπει επίσης τη χρήση αποστάσεων LASER α πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και σε εξωτερικούς χώρους.

Κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι μετρητές απόστασης της σειράς LDM είναι σε θέση να μετρήσουν την απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και σχεδόν όλων των επιφανειών, στερεών ή υγρών.

 • Ευρεία απόσταση ανίχνευσης
 • Μέτρηση απόστασης μέχρι 300 m χωρίς ανακλαστήρα
 • Μετρήσεις αποστάσεων μέχρι 3000 m με κατάλληλο ανακλαστικό σύστημα ή με ιδιαίτερα ανακλαστικούς στόχους
 • Υψηλή ακρίβεια εντοπισμού
 • Μέθοδοι οπτοηλεκτρονικής μέτρησης με οπτικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα τελευταίας γενιάς
 • Ακρίβεια έως ± 1 mm
 • Σταθερή ακρίβεια ανεξάρτητα από την απόσταση στόχου
 • Εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα αυτοματισμού ή συστήματα συλλογής δεδομένων
 • Ευέλικτη παραμετροποίηση όλων των παραμέτρων εργασίας και διασύνδεση με τον έξω κόσμο
 • Εύκολη προσαρμογή στην εφαρμογή και τον τύπο του συστήματος
 • Διάφορες διεπαφές κατάλληλες για τη βιομηχανία
 • 4 mA .... 20 mA, Profibus, Βιομηχανικό Ethernet, RS422, RS485, RS232
 • Αξιόπιστη και στιβαρή κατασκευή
 • Περιβλήματα από αλουμίνιο με βαθμό προστασίας IP 65 ή IP 67
 • Ενσωματωμένη θέρμανση για υπαίθριες εφαρμογές
 • Χρησιμοποιείτε σε φωτεινά υπαίθρια περιβάλλοντα με υψηλό ποσοστό σταθερού ή διάχυτου φωτός
 • Ασφαλής και αβλαβής
 • Ορατότητα ακτινοβολίας λέιζερ και υπέρυθρο
 • Κατηγορία 1 ή 2 λέιζερ
 • Δεν χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις για χρήση ή πρόσθετες πιστοποιήσεις

ολοκλήρωση

Η RODER SRL μπορεί να παράσχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη για την ενσωμάτωση μετρητών απόστασης LASER στον βιομηχανικό τομέα ή στον τομέα των διαρθρωτικών ελέγχων.

Όλοι οι μετρητές απόστασης LASER μπορούν να συνδεθούν μέσω φυσικής σύνδεσης (με καλώδιο χαλκού ή οπτικών ινών) ή μέσω ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi ή ιδιόκτητη ραδιο σύνδεση).


Η RODER SRL μπορεί να παρέχει τυποποιημένο ή προσαρμοσμένο λογισμικό για τη συνεχή παρακολούθηση των φυσικών ποσοτήτων που ανιχνεύονται από τους μετρητές απόστασης LASER.

Η χρήση έξυπνων καταγραφικών επιτρέπει τον έλεγχο των φυσικών ποσοτήτων που παρακολουθούνται ακόμη και για μεγάλα χρονικά διαστήματα και την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο οποιωνδήποτε ανωμαλιών ακόμη και από απόσταση μέσω διακομιστών Ιστού ή συστημάτων τηλεχειρισμού.


Η RODER SRL μπορεί να παρέχει όχι μόνο το λογισμικό απόκτησης δεδομένων και αρχειοθέτησης αλλά και όλο το υλικό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της τελικής εφαρμογής.

Διατίθενται μονάδες απόκτησης δεδομένων ενός ή πολλών καναλιών, συστήματα απόκτησης σημείων σε σημείο ή συστήματα κατανεμημένου ελέγχου. Είναι επίσης δυνατό να συγκεντρωθούν τα δεδομένα που προέρχονται από αρκετά μέτρα απόστασης σε έναν μόνο σταθμό ελέγχου και αποθήκευσης δεδομένων.

αξεσουάρ

Η οθόνη απομακρυσμένης οθόνης REDAM παρακολουθεί την απεικόνιση δεδομένων που προέρχονται από μετρητές απόστασης LASER ή από άλλους σχετικούς αισθητήρες (αισθητήρες δύναμης, αισθητήρες παραμόρφωσης, ανεμόμετρα, μετρητές θερμοκρασίας, γραμμικοί μετατροπείς, συστήματα λήψης δεδομένων). Οι οθόνες σειράς REDAM επιτρέπουν όχι μόνο την οπτικοποίηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο αλλά και την αρχειοθέτηση των μετρήσεων διαχωρίζοντάς τα ανά ημερομηνία απόκτησης, ανά γεωγραφική περιοχή, ανά παρτίδα παραγωγής ή ανά παρτίδα απόκτησης.


Καλώδιο σύνδεσης υψηλής ποιότητας για τους αισθητήρες απόστασης λέιζερ LDM41A και LDM42A


Σύστημα μετάδοσης Wi-Fi για απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων μετρητή απόστασης LASER. Η ασύρματη διεπαφή επιτρέπει την απομακρυσμένη μετάδοση της τιμής που μετράται από τον αισθητήρα και, εάν είναι απαραίτητο, την παραμετροποίηση του αισθητήρα χωρίς να έχει άμεση πρόσβαση στο σημείο εγκατάστασης του μετρητή απόστασης LASER.


Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χρήσιμο να μειωθεί η στάθμη σήματος των αισθητήρων απόστασης λέιζερ για να αποφευχθούν σφάλματα μέτρησης που προκαλούνται από υπερφόρτωση της διόδου δέκτη. Αυτό εξαρτάται από το πόσο ισχυρός στόχος αντικατοπτρίζει τη μεταδιδόμενη δέσμη λέιζερ.
Για τους αισθητήρες απόστασης laser της σειράς LDM4x, είναι διαθέσιμα οπτικά φίλτρα με διπλή και τετραπλή εξασθένηση. Τοποθετούνται απευθείας στο οπτικό στήριγμα των οργάνων μέτρησης μαζί με έναν προσαρμογέα, με κλίση 10%.
Δύο διαχωριστικοί δακτύλιοι που παρέχονται μαζί με το προϊόν διευκολύνουν την ακριβή ευθυγράμμιση της κεκλιμένης επιφάνειας με τη συσκευή μέτρησης.
Το γυαλί φίλτρου είναι εξοπλισμένο με επταπλάσια ευρυζωνική αντι-ανακλαστική επίστρωση για λειτουργία σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η πρόσθετη κορυφαία στρώση χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σκληρότητα και υδατοαπωθητικές ιδιότητες και απωθητικές βρωμιές, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά τον καθαρισμό του γκρίζου φίλτρου.


Το περίβλημα PHSS4x χρησιμοποιείται για την προστασία των αισθητήρων της σειράς LDM4x από την υγρασία και τη βρωμιά. Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι και είναι ιδανικό για εξωτερική χρήση. Το παράθυρο που έχει προσαρμοστεί στην περιοχή μήκους κύματος λέιζερ μπορεί να καθαριστεί εύκολα. Η σειριακή διασύνδεση προγραμματισμού του αισθητήρα είναι πάντα διαθέσιμη σε μια εξωτερική θύρα. Η τροφοδοσία ρεύματος και άλλα σήματα συνδέονται μέσω καλωδίου σε εσωτερικό μπλοκ ακροδεκτών. Ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο εργοστάσιο. Ειδικές προσαρμοσμένες εκδόσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.


Τα περιβλήματα της σειράς SLS είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συγκεκριμένους μετρητές αποστάσεων LASER ή σε αισθητήρες τριγωνισμού για προστασία από σκόνη, ατμούς και καπνούς. Η παρουσία ενός αγωγού συμπίεσης πεπιεσμένου αέρα επιτρέπει τη διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργίας και παράλληλα διατηρεί την οπτική του αισθητήρα LASER από ρύπους, ατμούς, ατμούς.


Τα περιβλήματα σειράς LMI έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των αισθητήρων LASER όπου είναι απαραίτητο όχι μόνο η προστασία από τη σκόνη ή τους ατμούς, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να διατηρηθεί η θερμοκρασία εντός μιας περιοχής τιμών ικανών να σταθεροποιήσουν τη συμπεριφορά του αισθητήρα ακόμη και παρουσία μεγάλων διαστημάτων θερμοκρασίας.


Εάν οι αισθητήρες απόστασης λέιζερ σειράς LDM4x πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, χρησιμοποιείται το προστατευτικό περίβλημα PHSS4x-w με ψύξη με νερό. Προστατεύει τον αισθητήρα όχι μόνο από τις θερμές θερμοκρασίες, αλλά και από το κρύο, την υγρασία και τη βρωμιά. Για τη διεπαφή προγραμματισμού παρέχεται μια φλάντζα σύνδεσης. Η τροφοδοσία ρεύματος και άλλα σήματα συνδέονται μέσω καλωδίου. Το περίβλημα είναι διαθέσιμο με προαιρετική θέρμανση παράθυρου, σωλήνα καθαρισμού αέρα και στήριγμα περιστροφής / κλίσης.


Με τη βοήθεια του βραχίονα τοποθέτησης, τα όργανα μέτρησης των σειρών LDM4x και LDM30x μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και εύκολα στη θέση εφαρμογής. Η κατασκευή της γωνίας διευκολύνει την επακόλουθη ευθυγράμμιση της δέσμης λέιζερ σε ένα εύρος 10 ° σε οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Με την ορατή δέσμη λέιζερ του αισθητήρα, είναι επίσης δυνατή η στόχευση απομακρυσμένων στόχων. Ο αισθητήρας ρυθμίζεται στον βραχίονα και στερεώνεται με τις τέσσερις βίδες M6 που παρέχονται.


Οι επιδείξεις σειράς PAX είναι εξαιρετικά ευέλικτες κατά τη χρήση και παρέχουν χρήσιμες πρόσθετες λειτουργίες. Το PAXD δείχνει αναλογικά σήματα εισόδου, π.χ. την αναλογική έξοδο ενός LDM41A, σε μια πενταψήφια οθόνη. Ο συντελεστής κλίμακας μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας στη συσκευή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα. Η οθόνη διατίθεται σε ένα ανθεκτικό χαλύβδινο περίβλημα με προστασία προστασίας IP 65 ή για τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου. Μπορεί να τροφοδοτηθεί με πρόσθετες λειτουργίες, όπως παρακολούθηση οριακών τιμών ή σειριακή διεπαφή.


Με το λογισμικό LDMTool όλοι οι αισθητήρες απόστασης λέιζερ της σειράς LDM που έχουν σειριακή διασύνδεση μπορούν εύκολα να παραμετροποιηθούν από τον υπολογιστή. Μια απλή διεπαφή χρήστη εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες παραμέτρους του συνδεδεμένου αισθητήρα και όλες τις μετρημένες τιμές και την κατάσταση των διαφορετικών σημάτων εξόδου. Έχει εφαρμοστεί ένα παράθυρο τερματικού για άμεση επικοινωνία. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη μια λειτουργία καταγραφής (παράθυρο καταγραφής) και μια γραφική απεικόνιση (διάγραμμα απόστασης-χρόνου) με την πλήρη έκδοση του LDMTool.


Ο σωλήνας προστασίας PT4x-AIR έχει αναπτυχθεί για να προστατεύει την οπτική των αισθητήρων απόστασης λέιζερ της σειράς LDM4x από ρύπους και νερό σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Βιδώνεται απευθείας επάνω στο όργανο μέτρησης. Ο πεπιεσμένος αέρας μπορεί να εισέλθει στον σωλήνα μέσω του πλευρικού εξαρτήματος. Η συνεχής ροή αέρα που αναπτύσσεται διατηρεί σωματίδια ακαθαρσιών και σταγόνες νερού μακριά από το σύστημα φακού.

Διασυνδέσεις

Οι μετρητές απόστασης LASER της οικογένειας LDM μπορούν να διαμορφωθούν με μια διεπαφή επικοινωνίας Ethernet ή Ethernet / IP για πλήρη ενσωμάτωση σε συστήματα αυτοματισμού τελευταίας γενιάς ή συστήματα πληροφορικής "βασισμένα σε Η / Υ".

Οι μετρητές απόστασης LASER της οικογένειας LDM μπορούν να διαμορφωθούν με διεπαφή επικοινωνίας RS232 ή RS422 για άμεση σύνδεση με PLC ή κάρτες λήψης δεδομένων που βασίζονται σε μικροεπεξεργαστές ή μικροελεγκτές. Η γραμμή επικοινωνίας RS422 επιτρέπει την απομακρυσμένη σύνδεση συστημάτων συλλογής δεδομένων ακόμη και όταν υπάρχουν σοβαρές περιβαλλοντικές διαταραχές.

Οι μετρητές απόστασης LASER της οικογένειας LDM μπορούν να διαμορφωθούν με μια διεπαφή επικοινωνίας PROFINET για άμεση σύνδεση σε γραμμές παραγωγής και συστήματα που βασίζονται στο πρότυπο επικοινωνίας PROFINET.

Οι μετρητές απόστασης LASER της οικογένειας LDM μπορούν να διαμορφωθούν με μια διεπαφή επικοινωνίας PROFIBUS για άμεση σύνδεση σε γραμμές παραγωγής και συστήματα που βασίζονται στο πρότυπο επικοινωνίας PROFIBUS.