Η σειρά προϊόντων για τη μέτρηση προφίλ είναι πολύ μεγάλη. Μπορούν να προταθούν επαφήμετρα επαφής, κατασκευασμένα με παραδοσιακούς ανιχνευτές, ή προφίλμετρα σάρωσης LASER ικανά να πραγματοποιούν έρευνες προφίλ χωρίς επαφή και να ενσωματώνουν πληροφορίες με υπάρχοντα μαθηματικά μοντέλα.

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση προφίλ