Παρακολούθηση επιπέδου με μετρητές απόστασης LASER και οπτικοποίηση σε γιγαντιαίες οθόνες

Μέτρηση επιπέδων σε δεξαμενές και σιλό με συνεχή παρακολούθηση της προόδου του επιπέδου

Παραγωγή συναγερμού χαμηλού επιπέδου ή υπερχείλισης

Αυτόματος υπολογισμός όγκου ή βάρους με συνεχή παρακολούθηση σε πολλαπλές δεξαμενές

Η RODER παρουσιάζει τη νέα σειρά των τεράστιων οθονών REDAM LDM για τη δημιουργία συστημάτων απεικόνισης και παρακολούθησης που θα συνδέονται με τους μετρητές αποστάσεων LASER σειράς LDM.

Η σειρά REDAM LDM έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη σύνδεση με τους μετρητές απόστασης σειράς LASER LDM που επιτρέπουν την απεικόνιση της μέτρησης σε πραγματικό χρόνο από το μετρητή απόστασης LASER.

Η απεικόνιση πραγματοποιείται σε μια γιγαντιαία οθόνη ή μεταδίδεται σε απομακρυσμένα τερματικά μέσω δικτύων Wi-Fi ή ethernet.

Η απεικόνιση πραγματοποιείται σε μια γιγαντιαία οθόνη ορατή ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις.

Όλα τα προβαλλόμενα μέτρα μπορούν να συγκριθούν με τα όρια ανοχής προκειμένου να δημιουργηθούν συναγερμοί σε περίπτωση μηδενικής ανοχής κατά την υπέρβαση ορισμένων ορίων ή οπτικών σημάτων ικανών να καθοδηγήσουν τον χειριστή σε οποιεσδήποτε λειτουργίες ρύθμισης (η κόκκινη τιμή αντιπροσωπεύει μια τιμή ανοχής, το κίτρινο αντιπροσωπεύει ένα σήμα προειδοποιητικής προσοχής, πράσινη τιμή η μέτρηση είναι αποδεκτή).

Γυρίστε τον αισθητήρα σας σε σύστημα συλλογής δεδομένων με το LOGOBRAIN

1) ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ LOGOBRAIN

Συνδέστε το LOGOBRAIN στον αισθητήρα (μετρητή απόστασης LASER ή άλλο τύπο αισθητήρα) με το παρεχόμενο καλώδιο.

2) ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΑΣ ΟΘΟΝΗΣ

Συνδέστε μια κανονική οθόνη γραφείου, μια βιομηχανική οθόνη ή ακόμα και απλά μια τηλεόραση με είσοδο HDMI

3) Είστε έτοιμοι να λειτουργήσετε !!!!!

Είστε έτοιμοι να δείτε τα δεδομένα που συλλέγονται από τον αισθητήρα, να παρακολουθήσετε τη διαδικασία με οπτικές πληροφορίες ή με απομακρυσμένους συναγερμούς, να αποθηκεύσετε τα δεδομένα με λειτουργίες καταγραφής δεδομένων ή να τα μοιραστείτε με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματης σύνδεσης.

Παρουσίαση προϊόντων Broshure

Κατεβάστε το φυλλάδιο σχετικά με το σύστημα σύνδεσης LOGOBRAIN

Το σύστημα LOGOBRAIN επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη σύνδεση ενός αισθητήρα σε μια οθόνη χωρίς την ανάγκη προγραμματισμού ή πρόσθετης καλωδίωσης.

Κιτ εγκατάστασης έτοιμο προς χρήση

Το σύστημα REDAM-LDM παρέχεται με τη μορφή πλήρους κιτ και είναι έτοιμο προς χρήση ακόμη και από προσωπικό μη εξειδικευμένο.

Το κιτ περιλαμβάνει:

 • Οθόνη 32 ιντσών
 • Ενσωματωμένος ελεγκτής εγκατεστημένος στο πίσω μέρος της οθόνης
 • Βάση για τοποθέτηση σε τοίχο με σύνδεση VESA ή εναλλακτικά βάθρο για εγκατάσταση στο τραπέζι
 • Καλώδιο τροφοδοσίας για οθόνη και ηλεκτρονικό ελεγκτή (ο αισθητήρας τροφοδοτείται απευθείας από τον ελεγκτή μέσω καλωδίου σύνδεσης
 • Καλώδιο σύνδεσης για LDM41 (μονή δεδομένα και καλώδιο τροφοδοσίας) μήκους 20 μέτρων.
 • Κατόπιν αιτήματος, ο αισθητήρας LASER που έχει ήδη προγραμματιστεί και ρυθμιστεί για χρήση μπορεί να παραδοθεί

Διατίθεται από τον Απρίλιο του 2020

Επιλογή για ασύρματη εγκατάσταση

Για εφαρμογές όπου απαιτείται ασύρματη σύνδεση, είναι δυνατή η παροχή ενός πρόσθετου κιτ που διαχειρίζεται τη σύνδεση Wi-Fi μεταξύ του αισθητήρα λέιζερ και της οθόνης απεικόνισης

Διατίθεται από τον Απρίλιο του 2020

Εφαρμογές

Μέτρηση στάθμης σε δεξαμενές, σιλό ή μεγάλα δοχεία με οθόνη στάθμης σε απομακρυσμένες οθόνες. Ο αισθητήρας LASER επιτρέπει την ακριβή και γρήγορη μέτρηση ακόμα και υγρών προϊόντων, όπου ο δείκτης αντανάκλασης επιφάνειας είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει την ανίχνευση του σημείου LASER. Ο μετρητής απόστασης LASER αποτελεί έγκυρη αντικατάσταση του μετρητή απόστασης επαφής ή του ανιχνευτή υπερήχων.


Μέτρηση του μεγέθους, της απόστασης ή της θέσης μεγάλων αντικειμένων στη μεταλλουργία και τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο της θέσης και της απόστασης σε PLC, HMI ή συσκευές ελέγχου της διαδικασίας. Με τους μετρητές απόστασης LASER είναι δυνατός ο έλεγχος της διαμέτρου του πηνίου κατά την περιέλιξη για τον προγραμματισμό των ράμπων επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης. Είναι δυνατή η ανίχνευση της θέσης ακμής για την παρακολούθηση της κίνησης ή του μεγέθους, του πάχους, του πλάτους και του μήκους των πρισμάτων και των πλακών.


Μέτρηση του μήκους, της διαμέτρου, της οβάλ και της θέσης στον τομέα του ξύλου. Με τους μετρητές απόστασης LASER είναι δυνατή η μέτρηση της θέσης των κορμών ή των τεμαχίων υλικού πριν από την επεξεργασία. Τα δεδομένα θέσης, πάχους, μήκους ή διαμέτρου μπορούν να μεταδοθούν σε πραγματικό χρόνο σε συστήματα PLC, HMI ή SCADA. Η παρατυπία της επιφάνειας του ξύλου δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς οι μετρητές απόστασης LASER σειράς LASER διορθώνουν διαρκώς τις παραμέτρους λειτουργίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ακριβής και αξιόπιστη μέτρηση.


Έλεγχος διαστάσεων στη βιομηχανία χαρτιού και κλωστοϋφαντουργίας. Έλεγχος του βρόχου και της θέσης της ζώνης ή του τάπητα, ακόμη και με την παρουσία υλικών με αλλαγή χρώματος ή επιφάνειας. Η μέτρηση απόστασης μπορεί να μεταδοθεί σε πραγματικό χρόνο στον ελεγκτή γραμμής (PLC ή SCADA) ή να εμφανιστεί σε μια οθόνη ή σε μια γιγαντιαία οθόνη.


Μέτρηση και έλεγχος διαστάσεων στη βιομηχανία μετάλλων. Τα χαρακτηριστικά των μετρητών απόστασης LASER της σειράς LDM επιτρέπουν μια ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση ακόμη και όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, παρουσία καπνών και ατμών ή σε θερμές επιφάνειες. Τα προβλήματα εκπομπής θερμότητας ή φωτός από τον προς ανίχνευση στόχο μπορούν να εξαλειφθούν ή να μετριαστούν πολύ με τη χρήση προστατευτικών περιβλημάτων ή με την εγκατάσταση οπτικών φίλτρων


Έλεγχος διαστάσεων στον μεταλλουργικό τομέα τόσο σε εφαρμογές ζεστού όσο και σε κρύο. Ο μετρητής απόστασης LASER μπορεί να παρέχει σε πραγματικό χρόνο τη θέση, την απόσταση και το μέγεθος (πάχος, πλάτος, μήκος) των πλακών, των ανθών και των πρισμάτων τόσο σε θερμοκρασία δωματίου όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα προβλήματα εκπομπής θερμότητας ή φωτός από τον προς ανίχνευση στόχο μπορούν να εξαλειφθούν ή να μετριαστούν πολύ με τη χρήση προστατευτικών περιβλημάτων ή με την εγκατάσταση οπτικών φίλτρων


Μετρήσεις θέσης σε γερανογέφυρες με λειτουργία κατά της σύγκρουσης. Οι μετρητές απόστασης LASER της οικογένειας LDM επιτρέπουν την ανίχνευση της θέσης και της απόστασης σε γερανούς γερανούς και γερανούς σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας τη λειτουργία κατά της σύγκρουσης. Η εγκατάσταση των μετρητών απόστασης LASER επιτρέπει επίσης την ανίχνευση του παραλληλισμού ή τον μη συγχρονισμό των δύο πλευρικών μεταφορέων. Η εμφάνιση της διαφοράς θέσης, απόστασης ή τοποθέτησης μπορεί επίσης να προβληθεί σε γιγαντιαίες οθόνες ή είναι δυνατό να δημιουργηθούν συναγερμοί ή απομακρυσμένα σήματα στα συστήματα ελέγχου.


Εποπτεία της σιδηροδρομικής υποδομής. Ανίχνευση της θέσης και της ταχύτητας των αμαξοστοιχιών και των κινούμενων μερών. Η δυνατότητα ανίχνευσης αποστάσεων μέχρι και 3 χλμ. Επιτρέπει την ανίχνευση αντικειμένων που κινούνται σε μεγάλες αποστάσεις ή που πρέπει να παρεμποδίζονται σε μεγάλες αποστάσεις. Η δυνατότητα να εργάζεστε σε πολύ διαφορετικές επιφάνειες ή με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις χρώματος και ανακλαστικότητας επιτρέπει την ανίχνευση της απόστασης, της θέσης και της ταχύτητας ακόμη και σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα.


Μέτρηση και έλεγχος της θέσης, των παραμορφώσεων και των κραδασμών μεγάλων δομών ή σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
Η δυνατότητα να εργάζεστε σε πολύ διαφορετικές επιφάνειες ή με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στο χρώμα και την ανακλαστικότητα επιτρέπει την ανίχνευση της απόστασης, της θέσης και της ταλάντωσης ακόμα και σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα. Η χρήση έξυπνων καταγραφικών δεδομένων επιτρέπει συνεχή και συνεχή παρακολούθηση ακόμη και σε περιόδους παρατήρησης εβδομάδων ή μηνών. Η απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση πολλαπλών σημείων μέτρησης ή πολλαπλών δομών από ένα σημείο παρατήρησης και ελέγχου.Μέτρηση και έλεγχος της θέσης, των παραμορφώσεων και των κραδασμών μεγάλων δομών ή σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
Η δυνατότητα να εργάζεστε σε πολύ διαφορετικές επιφάνειες ή με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στο χρώμα και την ανακλαστικότητα επιτρέπει την ανίχνευση της απόστασης, της θέσης και της ταλάντωσης ακόμα και σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα. Η χρήση έξυπνων καταγραφικών δεδομένων επιτρέπει συνεχή και συνεχή παρακολούθηση ακόμη και σε περιόδους παρατήρησης εβδομάδων ή μηνών. Η απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση πολλαπλών σημείων μέτρησης ή πολλαπλών δομών από ένα σημείο παρατήρησης και ελέγχου.


 • Παρακολούθηση της διαδικασίας σε χαλυβουργεία και ελασματουργεία
 • Μέτρηση απόστασης σε θερμαινόμενο χάλυβα πυρακτώσεως έως 1300 ° C
 • Μέτρηση στάθμης σε σιλό και σωρούς
 • Παρακολούθηση και τοποθέτηση γερανών και συστημάτων μεταφοράς
 • Παρακολούθηση θέσης οχημάτων και σκαφών
 • Μέτρηση ύψους παρακολούθησης / ανύψωσης ανύψωσης και θέση ανύψωσης
 • Γενική μέτρηση απόστασης και παρακολούθηση θέσης
 • Μέτρηση της διαμέτρου των κυλίνδρων / κυλίνδρων
 • Μέτρηση απόστασης σε τεχνολογίες εξόρυξης, κατασκευής, δασοκομίας και διαχείρισης υλικών
 • Ανίχνευση πάχους, μήκους και πλάτους μεταλλικών προϊόντων
 • Μέτρηση της διαμέτρου των χαλύβδινων σπειρών
 • Ανίχνευση γρήγορα κινούμενων αντικειμένων
 • Χρησιμοποιήστε ως διακόπτη προσέγγισης
 • 2D και 3D εφαρμογές σάρωσης
 • Υψόμετρα ακριβείας για γερανούς και γερανογέφυρες
 • Παραμόρφωση και μέτρηση ταλαντώσεων μεγάλων δομών, όπως φράγματα, γέφυρες, ουρανοξύστες
 • Παρακολούθηση των βουνοπλαγιών ή των κρίσιμων σημείων.
 • Μετρήσεις πλακών, ανθών, πρισμάτων ή ημικατεργασμένων προϊόντων στη μεταλλουργική βιομηχανία
 • Μέτρηση της θέσης κοπής για πριόνια και μηχανές κοπής
 • Έλεγχος τροφοδοσίας υλικού σε πρέσες για χύτευση
 • Διέγερση ή ξετύλιγμα μέτρησης υλικού στο τύλιγμα
 • Έλεγχος βρόχου σε γραμμές κοπής και σχιστήρα
 • Μετρήσεις ταχύτητας σε κινούμενους στόχους
 • Μέτρηση στάθμης χρωμάτων και χημικών ουσιών
 • Μέτρηση και θέση ελέγχου πλοίων σε λιμένα ή προσέγγισης

Τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων REDAM-LDM

Τα συστήματα σειράς REDAM-LDM είναι κατάλληλα για την υλοποίηση εφαρμογών μέτρησης και ελέγχου σε βιομηχανικές, γεωλογικές, σιδηροδρομικές και λιμενικές περιοχές

 • Ευρεία απόσταση ανίχνευσης
 • Μέτρηση απόστασης μέχρι 300 m χωρίς ανακλαστήρα
 • Μετρήσεις αποστάσεων μέχρι 3000 m με κατάλληλο ανακλαστικό σύστημα ή με ιδιαίτερα ανακλαστικούς στόχους
 • Υψηλή ακρίβεια εντοπισμού
 • Μέθοδοι οπτοηλεκτρονικής μέτρησης με οπτικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα τελευταίας γενιάς
 • Ακρίβεια έως ± 1 mm
 • Σταθερή ακρίβεια ανεξάρτητα από την απόσταση στόχου
 • Εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα αυτοματισμού ή συστήματα συλλογής δεδομένων
 • Ευέλικτη παραμετροποίηση όλων των παραμέτρων εργασίας και διασύνδεση με τον έξω κόσμο
 • Εύκολη προσαρμογή στην εφαρμογή και τον τύπο του συστήματος
 • Διάφορες διεπαφές κατάλληλες για τη βιομηχανία
 • 4 mA .... 20 mA, Profibus, Βιομηχανικό Ethernet, RS422, RS485, RS232
 • Αξιόπιστη και στιβαρή κατασκευή
 • Περιβλήματα από αλουμίνιο με βαθμό προστασίας IP 65 ή IP 67
 • Ενσωματωμένη θέρμανση για υπαίθριες εφαρμογές
 • Χρησιμοποιείτε σε φωτεινά υπαίθρια περιβάλλοντα με υψηλό ποσοστό σταθερού ή διάχυτου φωτός
 • Ασφαλής και αβλαβής
 • Ορατότητα ακτινοβολίας λέιζερ και υπέρυθρο
 • Κατηγορία 1 ή 2 λέιζερ
 • Δεν χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις για χρήση ή πρόσθετες πιστοποιήσεις

Ενσωμάτωση με ασύρματα δίκτυα Wi-Fi

Η RODER SRL μπορεί να παράσχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη για την ενσωμάτωση μετρητών απόστασης LASER στον βιομηχανικό τομέα ή στον τομέα των διαρθρωτικών ελέγχων. Όλοι οι μετρητές απόστασης LASER μπορούν να διασυνδεθούν μέσω μιας φυσικής σύνδεσης (με καλώδιο οπτικών ινών χαλκού ή οπτικών ινών) ή μέσω ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi ή ιδιόκτητου ραδιοζεύκτη).


Η RODER SRL μπορεί να παρέχει τυποποιημένο ή προσαρμοσμένο λογισμικό για τη συνεχή παρακολούθηση των φυσικών ποσοτήτων που ανιχνεύονται από τους μετρητές απόστασης LASER. Η χρήση έξυπνων καταγραφικών δεδομένων επιτρέπει τον έλεγχο των φυσικών ποσοτήτων που παρακολουθούνται ακόμη και για μεγάλες χρονικές περιόδους και την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο οποιωνδήποτε ανωμαλιών, ακόμη και εξ αποστάσεως μέσω web servers ή συστημάτων τηλεχειρισμού.


Η RODER SRL μπορεί να παρέχει όχι μόνο το λογισμικό απόκτησης δεδομένων και αρχειοθέτησης αλλά και όλο το υλικό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της τελικής εφαρμογής. Είναι διαθέσιμες μονάδες απόκτησης δεδομένων μονής ή πολλαπλών καναλιών, συστήματα απόκτησης δεδομένων από σημείο σε σημείο ή κατανεμημένα συστήματα ελέγχου. Είναι επίσης δυνατή η συγκέντρωση δεδομένων από πολλαπλούς μετρητές απόστασης σε ένα μόνο σημείο ελέγχου και αποθήκευσης δεδομένων.


Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους μετρητές απόστασης LASER

Η οικογένεια μετρητών απόστασης LASER LDM αποτελείται από μια σειρά οπτοηλεκτρονικών συσκευών μέτρησης απόστασης για βιομηχανικές εφαρμογές με αναλογική διασύνδεση (από 4 mA έως 20 mA) ή ψηφιακή (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422).

Οι μετρητές απόστασης LASER της σειράς LDM χρησιμοποιούνται για το ακριβής μέτρηση των αποστάσεων από λίγα μέτρα έως τρία χιλιόμετρα. Η μέτρηση απόστασης αντιπροσωπεύει αενοποιημένη εφαρμογή για την τεχνολογία λέιζερ.

Αυτοί οι οπτικοί αισθητήρες χρησιμοποιούν φως LASER (παλμικό ή διαμορφωμένο) για τη μέτρηση αποστάσεων, ύψους, μήκους, επιπέδων και θέσεων σε μια διαδικασία μη επαφής. Για να επιτευχθεί αυτό, όλα τα στοιχεία συνεργάζονται σε ένα απόλυτα συντονισμένο συνολικό σύστημα.

Αυτό το σύστημα αποτελείται από έναν πομπό λέιζερ, οπτικούς πομπούς και δέκτες, φωτοευαίσθητες διόδους και εξελιγμένα ηλεκτρονικά και αλγόριθμους για τη μέτρηση του χρόνου ή τη μέτρηση φάσης. Χρησιμοποιούμε διαφορετικές οπτικοηλεκτρονικές αρχές για τις συσκευές μέτρησης, όπως ώρα πτήσης, σύγκριση φάσης και παλμός LASER ανάμειξης. Αυτές οι μέθοδοι επιτρέπουν στους μόνους ακριβείς μετρήσεις στο χιλιοστόμετρο, και μετράει σειρές έως και αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Είναι δυνατή η χρήση μετρητών απόστασης LASER μέτρηση σε φυσικές επιφάνειες ή σε ειδικούς ανακλαστήρες που επιτυγχάνουν γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα.

Οι μετρητές απόστασης LASER λειτουργούν με ορατή ή αόρατη οπτική ακτινοβολία και ταξινομούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της κατηγορίας 1 ή 2 (ασφαλείς κατηγορίες λειτουργίας ακόμη και χωρίς προστατευτικά γυαλιά).

Η συμπαγής κατασκευή επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση του μετρητή απόστασης LASER ακόμη και όταν ο χώρος είναι περιορισμένος ή σε βιομηχανικές εφαρμογές. Όλες οι συσκευές προσφέρουν τυποποιημένες διασυνδέσεις, αναλογική ή ψηφιακή έξοδο δεδομένων και παραμετροποιήσιμες έξοδοι μεταγωγής. Η οικογένεια μετρητών απόστασης LASER LDM χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για εφαρμογές στον βιομηχανικό τομέα με αναλογικό (4 - 20 mA) ή ψηφιακά (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422, SSI).

Εφαρμογές παρακολούθησης πολλαπλών αισθητήρων

Με την οικογένεια απομακρυσμένων οθονών REDAM-LDM είναι επίσης δυνατή η παρακολούθηση διαδικασιών με αισθητήρες πολλαπλών σημείων και με ένα δίκτυο αισθητήρων πολλαπλών αισθήσεων.