Συστήματα μέτρησης 3D CMM για τον αυτόματο έλεγχο διαστάσεων και γεωμετρικών χαρακτηριστικών στη γραμμή παραγωγής

Ανίχνευση προφίλ χυτευμένων, αλεσμένων, γυρισμένων και κατεργασμένων μερών σε κέντρα μηχανικής κατεργασίας με εξαγωγή γεωμετρικών ή διαστάσεων πληροφοριών

Μέτρο του γωνίες, αποστάσεις, ανοίγματα, θέσεις για την επαλήθευση της σωστής εκτέλεσης των εργασιών ή ως προετοιμασία για εργασίες συγκόλλησης και συναρμολόγησης

Σύγκριση με το μαθηματικό μοντέλο για τον προσδιορισμό των μετοχών ελέγχου

Εφαρμογές σε ρομποτικά νησιά, σε καρτεσιανούς άξονες ή σε νησιά αυτόματης συναρμολόγησης

Πνευματικά δικαιώματα από την RODER SRL - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Σημείωση εφαρμογής AN0014