ΜΕΤΡΑ

Μετρήσεις παχύνσεως

Η RODER προσφέρει ένα ευρύ φάσμα οργάνων και συστημάτων για τη μέτρηση του πάχους τόσο στη γραμμή παραγωγής όσο και στο εργαστήριο μετρολογίας. Η πρόταση κυμαίνεται από εμπορικά εργαλεία, ευρέως διαθέσιμα στο απόθεμα έως ειδικά συστήματα ειδικά κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών και ενσωματωμένα στη γραμμή παραγωγής με τις τεχνολογίες της βιομηχανίας 4.0. Και τα δύο εργαλεία και οι τεχνολογίες για μετρήσεις επαφής είναι διαθέσιμα, καθώς και οπτικά και LASER όργανα για μετρήσεις και ελέγχους χωρίς επαφή.


DIAMETER μέτρα

Η RODER προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μετρητών διαμέτρου με τεχνολογία επαφής και χωρίς επαφή. Η πλήρης ενσωμάτωση των τεχνολογιών μέτρησης στο περιβάλλον παραγωγής και στο σύστημα διαχείρισης επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της ροής πληροφοριών που διατίθενται για τη σύγχρονη διαχείριση των επιχειρήσεων.


OVALITY μέτρα

Η χρήση των ίδιων τεχνικών μέτρησης διαμέτρου επιτρέπει επίσης τη μέτρηση της οβάλτητας. Ο συνδυασμός οργάνων μέτρησης πολλαπλών διαμέτρων, σε διαξονική, τριξονική ή τετρααξονική διαμόρφωση, επιτρέπει τη λήψη της μέτρησης της ωοειδούς. Δυναμικά συστήματα σάρωσης με λέιζερ είναι επίσης διαθέσιμα για τον προσδιορισμό του προφίλ οβαλλοποίησης πολλαπλών τομέων.


Μετρήσεις DISTANCE

Η μέτρηση απόστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τεχνολογίες επαφής, που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μέτρηση μικρών αποστάσεων και μικρών μετατοπίσεων ή με τεχνολογίες LASER χωρίς επαφή. Η μέτρηση απόστασης με τεχνολογία LASER είναι μια αξιόπιστη και ενοποιημένη τεχνική για τη μέτρηση μεγάλων αποστάσεων και ιδιαίτερα για κινούμενα ή εύκολα παραμορφωμένα αντικείμενα.


WIDTH μέτρα

Η RODER προσφέρει πολλά συστήματα μέτρησης πλάτους, τόσο για εφαρμογές στη γραμμή παραγωγής όσο και στο μετρολογικό εργαστήριο. Ορισμένα από αυτά τα εργαλεία είναι εμπορικά προϊόντα και προσφέρονται στον κατάλογο. Άλλα είναι προϊόντα που κατασκευάζονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής και υλικοτεχνικής υποστήριξης.


ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

Η μέτρηση μετατόπισης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τεχνολογίες επαφής, που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μέτρηση μικρών αποστάσεων και μικρών μετατοπίσεων ή με τεχνολογίες LASER χωρίς επαφή. Η μέτρηση μετατόπισης με τεχνολογία LASER είναι μια αξιόπιστη και ενοποιημένη τεχνική για τη μέτρηση μεγάλων αποστάσεων και ιδιαίτερα για κινούμενα ή εύκολα παραμορφωμένα αντικείμενα.


DEPTH μέτρα

Οι μετρήσεις βάθους μπορούν να γίνουν με παραδοσιακές τεχνολογίες, συνήθως σε επαφή ή με τεχνολογίες μη επαφής που χρησιμοποιούν συστήματα μέτρησης LASER. Και στις δύο περιπτώσεις η RODER προσφέρει συστήματα και όργανα μέτρησης για πλήρη ενσωμάτωση στον κύκλο παραγωγής.


HEIGHT μέτρα

Υπάρχουν διάφορες λύσεις για τις μετρήσεις ύψους, τόσο με όργανα μέτρησης επαφής όσο και με όργανα μέτρησης χωρίς επαφή. Οι λύσεις χωρίς επαφή πραγματοποιούνται με τεχνολογίες LASER ικανές να επιτυγχάνουν υψηλούς βαθμούς ακρίβειας και ταυτόχρονα υψηλή λειτουργική αξιοπιστία.


Θέση μέτρα

Η μέτρηση θέσης αντιπροσωπεύει μια τυπική εφαρμογή για τον βιομηχανικό αυτοματισμό και τον έλεγχο της διαδικασίας. Η RODER μπορεί να παρέχει όργανα μέτρησης και συστήματα ελέγχου για τη μέτρηση θέσης τόσο στο μετρολογικό εργαστήριο όσο και στη γραμμή παραγωγής


LENGTH μέτρα

Οι μετρήσεις μήκους μπορούν να γίνουν με διαφορετικά συστήματα μέτρησης και με διαφορετική τεχνολογία. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι βολικό να χρησιμοποιούνται συστήματα μέτρησης επαφής, σε άλλες περιπτώσεις είναι πιο βολικό να χρησιμοποιούνται συστήματα μη επαφής τύπου οπτικού ή LASER.


Μετρήσεις PROFILE

Η σειρά προϊόντων για τη μέτρηση προφίλ είναι πολύ μεγάλη. Μπορούν να προταθούν επαφήμετρα επαφής, κατασκευασμένα με παραδοσιακούς ανιχνευτές, ή προφίλμετρα σάρωσης LASER ικανά να πραγματοποιούν έρευνες προφίλ χωρίς επαφή και να ενσωματώνουν πληροφορίες με υπάρχοντα μαθηματικά μοντέλα.

Μέτρα TORSION

Η μέτρηση στρέψης χρησιμοποιείται τόσο για τη μέτρηση των αντικειμένων που πρέπει να βιδωθούν είτε να ξεβιδωθούν και σε εφαρμογές όπου είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η τάση ενός τελειωμένου αντικειμένου που υπόκειται σε ελεγχόμενη περιστροφή. Ειδικά όργανα μέτρησης στρέψης χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση των κλειδιών ροπής ή των ηλεκτρικών ή πνευματικών κατσαβιδιών.


ΜΕΤΡΑ ΜΕΛΗ

Η RODER προσφέρει μια πλήρη γκάμα οργάνων μέτρησης για τον προσδιορισμό των δυνάμεων πρόσφυσης των επικαλύψεων (χρώματα, ρητίνες, κόλλες).


Μετρήσεις SPEED

Η μέτρηση της ταχύτητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με συστήματα μέτρησης επαφής (μετρικούς τροχούς) ή με συστήματα μέτρησης χωρίς επαφή, κυρίως οπτικά.