Νέα εγγραφή χρήστη

Με την εγγραφή σας θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τις τιμές των προϊόντων, να ζητήσετε τεχνική βοήθεια, τεκμηρίωση λήψης, σχέδια CAD και λογισμικό διαμόρφωσης.

Θα ενημερωθείτε επίσης για τις προσφορές και τις νέες τεχνολογίες που εισάγονται στον ιστότοπό μας.

Προειδοποίηση: Η εγγραφή στον ιστότοπο πραγματοποιείται μέσω της μη αυτόματης επικύρωσης του αιτήματός σας, η οποία αποτρέπει το spam και εγγυάται μέγιστη ασφάλεια και στον τελικό χρήστη.

Γενικά, η επικύρωση της καταχώρισης πραγματοποιείται μέσα σε λίγα λεπτά από την υποβολή της αίτησης, αλλά μπορεί να χρειαστούν και μερικές ώρες αργιών.

  • Δεδομένα αιτούντων

    Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά
  • Πρόσβαση σε δεδομένα

    Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά
  • Απόρρητο και GDPR

    Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά