Ψηφιακά φορητοί μετρητές ροπής

Οι φορητοί μετατροπείς ροπής χρησιμοποιούνται σε στοιχεία που δεν μεταφέρονται εύκολα ή τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπουν τη μέτρηση με ένα παραδοσιακό όργανο πάγκου.

Τυπικές εφαρμογές είναι: επαλήθευση της ροπής κλεισίματος και ανοίγματος των κλειδαριών, επαλήθευση της ροπής σύσφιξης συναρμολογημένων εξαρτημάτων, επαλήθευση της στατικής ροπής κλεισίματος δακτυλιοειδών παξιμαδιών, έλεγχος ποιότητας στο εργαστήριο.

Η διασύνδεση δεδομένων επιτρέπει τη σύνδεση του μετρητή ροπής πάγκου με συστήματα υπολογιστών ικανά να δειγματίζουν την τιμή της ροπής σε τακτά χρονικά διαστήματα και αντιπροσωπεύουν την παραλλαγή του μέτρου σε ένα γράφημα.