Προβολείς προφίλ για οπτικές μετρήσεις

προβολείς προφίλ

Προβολείς οπτικών προφίλ για μέτρηση και έλεγχο σύνθετων μηχανικών μερών ή για μετρήσεις προφίλ σε παρεμβύσματα, κενά, στεγανοποιητικούς δακτυλίους και κομμένα κομμάτια . Το μέτρο του διαστάσεις ή γεωμετρικά χαρακτηριστικά είναι δυνατό είτε χειροκίνητα με τον οπτικό πίνακα είτε με τη βοήθεια του ενσωματωμένου ψηφιακού ελεγκτή. Ο ενσωματωμένος ψηφιακός ελεγκτής επιτρέπει τον υπολογισμό των διαστάσεων και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ξεκινώντας από σημεία και συντεταγμένες που λαμβάνονται στον οπτικό πίνακα. Η διασύνδεση με υπολογιστή επιτρέπειεξαγωγή δεδομένων για μελλοντική ανάλυση ή για τη δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών.