Οι μετρητές απόστασης LASER της σειράς LDM40

Μέτρηση χωρίς επαφή με υψηλή ανοσία σε εξωτερικές διαταραχές και χρώμα στόχου

Απόσταση μέχρι 30 μέτρα σε φυσικές επιφάνειες και 100 μέτρα με ανακλαστήρα

Τροφοδοσία από 10 έως 30 VDC με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Στιβαρό, συμπαγές, εύκολο στην εγκατάσταση περίβλημα με πρότυπο προστασίας IP 65

Εξατομικευμένη παραμετροποίηση μέσω υπολογιστή με ρύθμιση ορίων και τρόπου λειτουργίας μέσω σειριακής διασύνδεσης

προϊόντων Περιγραφή

Οι βιομηχανικοί μετρητές απόστασης LASER της σειράς LDM40 χρησιμοποιούνται για το μέτρηση απόστασης από λίγα χιλιοστά έως 100 μέτρα. Η μέτρηση απόστασης αντιπροσωπεύει aενοποιημένη εφαρμογή για την τεχνολογία λέιζερ.

Οι βιομηχανικοί μετρητές απόστασης LASER χρησιμοποιούν φως LASER (παλμικό ή διαμορφωμένο) για τη μέτρηση αποστάσεων, ύψους, μήκους, επιπέδων και θέσεων χωρίς καμία επαφή με το προς μέτρηση αντικείμενο.

Οι μετρητές απόστασης LASER αποτελούνται από έναν εκπομπό λέιζερ, τους οπτικούς πομπούς και τους δέκτες, τις φωτοευαίσθητες διόδους και τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά με αλγόριθμους για τη μέτρηση του χρόνου ή τη μέτρηση φάσης. Η μέτρηση της απόστασης επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφόρων οπτικοηλεκτρονικών αρχών όπως ο χρόνος πτήσης, η σύγκριση φάσης και ο παλμός LASER με τεχνολογία "ανάμειξης".

Αυτές οι μέθοδοι επιτρέπουν ξεχωρίζει ακριβείς μετρήσεις στο χιλιοστόμετροκαι η μέτρηση κυμαίνεται έως και αρκετές δεκάδες μέτρα.

Είναι δυνατή η χρήση μετρητών απόστασης LASER μέτρηση σε φυσικές επιφάνειες ή σε ειδικούς ανακλαστήρες που επιτυγχάνουν γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα ακόμη και σε σκληρές συνθήκες.

Οι μετρητές απόστασης LASER λειτουργούν με ορατή ή υπέρυθρη οπτική ακτινοβολία και ταξινομούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς κλάσης 1 ή 2 (ασφαλείς τάξεις για λειτουργία ακόμη και χωρίς προστατευτικά γυαλιά).

Η συμπαγής κατασκευή επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση του μετρητή απόστασης LASER ακόμη και όταν ο χώρος είναι περιορισμένος ή σε βιομηχανικές εφαρμογές. Όλες οι συσκευές προσφέρουν τυποποιημένες διεπαφές, αναλογική ή ψηφιακή έξοδο δεδομένων και εξατομικευμένες έξοδοι μεταγωγής.

Η οικογένεια μετρητών απόστασης LASER LDM χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για εφαρμογές στον βιομηχανικό τομέα με αναλογικό (4 - 20 mA) ή ψηφιακά (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422, SSI ).

LDM41A / LDM42A - Με σειριακή διασύνδεση RS232-422

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Απόσταση μέχρι 30 μέτρα σε φυσικές επιφάνειες και 100 μέτρα με ανακλαστήρα
 • Τροφοδοσία από 10 έως 30 VDC με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 • Σειριακή θύρα RS232 ή RS422
 • Ασφαλής λειτουργία χάρη στο λέιζερ κατηγορίας 2 (κόκκινο)
 • Εύκολη ρύθμιση χάρη στην ορατή δέσμη λέιζερ
 • Σειριακή διεπαφή δεδομένων και αναλογική έξοδος
 • Εξατομικευμένη παραμετροποίηση μέσω υπολογιστή
 • Εμφάνιση μετρημένων τιμών σε μέτρα, πόδια, ίντσες και περισσότερο χάρη στην ελεύθερη κλίμακα
 • Στερεό, συμπαγές, εύχρηστο περίβλημα, πρότυπο προστασίας IP 65

κωδικόςΜοντέλοπεριγραφήτεκμηρίωση
14-13-38
LDM41A-RS232
Μετρητής απόστασης LDM41 LASER με σειριακή θύρα RS232 και χρόνο απόκρισης 10 HzΦύλλο προϊόντος
15-09-95
LDM41A-RS422
Μετρητής απόστασης LDM41 LASER με σειριακή θύρα RS422 και χρόνο απόκρισης 10 HzΦύλλο προϊόντος
10-03-74
LDM42A-RS232
Μετρητής απόστασης LDM42 LASER με σειριακή θύρα RS232 και χρόνο απόκρισης 50 HzΦύλλο προϊόντος
15-09-96
LDM42A-RS422
Μετρητής απόστασης LDM42 LASER με σειριακή θύρα RS422 και χρόνο απόκρισης 50 HzΦύλλο προϊόντος

LDM41PN / LDM42PN - Με διεπαφή PROFINET

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Απόσταση μέχρι 30 μέτρα σε φυσικές επιφάνειες και 100 μέτρα με ανακλαστήρα
 • Τροφοδοσία από 10 έως 30 VDC με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 • Σειριακή θύρα RS232 για προγραμματισμό και interface Profinet για επικοινωνία
 • Ασφαλής λειτουργία χάρη στο λέιζερ κατηγορίας 2 (κόκκινο)
 • Εύκολη ρύθμιση χάρη στην ορατή δέσμη λέιζερ
 • Σειριακή διεπαφή δεδομένων και αναλογική έξοδος
 • Εξατομικευμένη παραμετροποίηση μέσω υπολογιστή
 • Εμφάνιση μετρημένων τιμών σε μέτρα, πόδια, ίντσες και περισσότερο χάρη στην ελεύθερη κλίμακα
 • Στερεό, συμπαγές, εύχρηστο περίβλημα, πρότυπο προστασίας IP 65

κωδικόςΜοντέλοπεριγραφήτεκμηρίωση
14-31-34
LDM41PN
Μετρητής απόστασης LDM41PN LASER με διεπαφή Profinet και χρόνο απόκρισης 10 HzΦύλλο προϊόντος
14-31-35
LDM42PN
Μετρητής απόστασης LDM42PN LASER με διεπαφή Profinet και χρόνο απόκρισης 50 HzΦύλλο προϊόντος

LDM41E / LDM42E - Με διασύνδεση Ethernet

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Απόσταση μέχρι 30 μέτρα σε φυσικές επιφάνειες και 100 μέτρα με ανακλαστήρα
 • Τροφοδοσία από 10 έως 30 VDC με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 • Σειριακή θύρα RS232 για προγραμματισμό και διασύνδεση Ethernet για επικοινωνία
 • Ασφαλής λειτουργία χάρη στο λέιζερ κατηγορίας 2 (κόκκινο)
 • Εύκολη ρύθμιση χάρη στην ορατή δέσμη λέιζερ
 • Σειριακή διεπαφή δεδομένων και αναλογική έξοδος
 • Εξατομικευμένη παραμετροποίηση μέσω υπολογιστή
 • Εμφάνιση μετρημένων τιμών σε μέτρα, πόδια, ίντσες και περισσότερο χάρη στην ελεύθερη κλίμακα
 • Στερεό, συμπαγές, εύχρηστο περίβλημα, πρότυπο προστασίας IP 65

κωδικόςΜοντέλοπεριγραφήτεκμηρίωση
14-31-28
LDM41E
Μετρητής απόστασης LDM41 LASER με διασύνδεση Ethernet και χρόνο απόκρισης 10 HzΦύλλο προϊόντος
14-31-29
LDM42E
LDM42E LASER μετρητής απόστασης με διασύνδεση Ethernet 50 Hz χρόνος απόκρισηςΦύλλο προϊόντος

LDM41EI / LDM42EI - Με διασύνδεση Ethernet / IP

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Απόσταση μέχρι 30 μέτρα σε φυσικές επιφάνειες και 100 μέτρα με ανακλαστήρα
 • Τροφοδοσία από 10 έως 30 VDC με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 • Σειριακή θύρα RS232 για προγραμματισμό και διασύνδεση Ethernet για επικοινωνία
 • Ασφαλής λειτουργία χάρη στο λέιζερ κατηγορίας 2 (κόκκινο)
 • Εύκολη ρύθμιση χάρη στην ορατή δέσμη λέιζερ
 • Σειριακή διεπαφή δεδομένων και αναλογική έξοδος
 • Εξατομικευμένη παραμετροποίηση μέσω υπολογιστή
 • Εμφάνιση μετρημένων τιμών σε μέτρα, πόδια, ίντσες και περισσότερο χάρη στην ελεύθερη κλίμακα
 • Στερεό, συμπαγές, εύχρηστο περίβλημα, πρότυπο προστασίας IP 65

κωδικόςΜοντέλοπεριγραφήτεκμηρίωση
15-09-97
LDM41EI
Μετρητής απόστασης LDM41EI LASER με διεπαφή Ethernet / IP και χρόνο απόκρισης 10 HzΦύλλο προϊόντος
15-09-98
LDM42EI
Μετρητής απόστασης LDM42EI LASER με χρόνο απόκρισης διασύνδεσης Ethernet / IP 50 HzΦύλλο προϊόντος

LDM41P / LDM42P - Με διεπαφή PROFIBUS

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Απόσταση μέχρι 30 μέτρα σε φυσικές επιφάνειες και 100 μέτρα με ανακλαστήρα
 • Τροφοδοσία από 10 έως 30 VDC με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 • Σειριακή θύρα RS232 για προγραμματισμό και διεπαφή PROFIBUS για επικοινωνία
 • Ασφαλής λειτουργία χάρη στο λέιζερ κατηγορίας 2 (κόκκινο)
 • Εύκολη ρύθμιση χάρη στην ορατή δέσμη λέιζερ
 • Σειριακή διεπαφή δεδομένων και αναλογική έξοδος
 • Εξατομικευμένη παραμετροποίηση μέσω υπολογιστή
 • Εμφάνιση μετρημένων τιμών σε μέτρα, πόδια, ίντσες και περισσότερο χάρη στην ελεύθερη κλίμακα
 • Στερεό, συμπαγές, εύχρηστο περίβλημα, πρότυπο προστασίας IP 65

κωδικόςΜοντέλοπεριγραφήτεκμηρίωση
14-31-30
LDM41P
Μετρητής απόστασης LDM41 LASER με διεπαφή Profibus και χρόνο απόκρισης 10 HzΦύλλο προϊόντος
14-31-33
LDM42P
Μετρητής απόστασης LDM42 LASER με διεπαφή Profibus και χρόνο απόκρισης 50 HzΦύλλο προϊόντος

Οδηγός για την επιλογή μετρητών απόστασης LASER

Κατεβάστε τον οδηγό για την επιλογή των μοντέλων μετρητών απόστασης LASER.

Ο οδηγός αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για την επιλογή του καταλληλότερου προϊόντος.

Ο οδηγός περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά κάθε οικογένειας προϊόντων.

Χρήση μετρητών απόστασης LASER

Μέτρηση στάθμης σε δεξαμενές, σιλό ή μεγάλα δοχεία με οθόνη στάθμης σε απομακρυσμένες οθόνες. Ο αισθητήρας LASER επιτρέπει την ακριβή και γρήγορη μέτρηση ακόμα και υγρών προϊόντων, όπου ο δείκτης αντανάκλασης επιφάνειας είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει την ανίχνευση του σημείου LASER. Ο μετρητής απόστασης LASER αποτελεί έγκυρη αντικατάσταση του μετρητή απόστασης επαφής ή του ανιχνευτή υπερήχων.


Μέτρηση του μεγέθους, της απόστασης ή της θέσης μεγάλων αντικειμένων στη μεταλλουργία και τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο της θέσης και της απόστασης σε PLC, HMI ή συσκευές ελέγχου της διαδικασίας. Με τους μετρητές απόστασης LASER είναι δυνατός ο έλεγχος της διαμέτρου του πηνίου κατά την περιέλιξη για τον προγραμματισμό των ράμπων επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης. Είναι δυνατή η ανίχνευση της θέσης ακμής για την παρακολούθηση της κίνησης ή του μεγέθους, του πάχους, του πλάτους και του μήκους των πρισμάτων και των πλακών.


Μέτρηση του μήκους, της διαμέτρου, της οβάλ και της θέσης στον τομέα του ξύλου. Με τους μετρητές απόστασης LASER είναι δυνατή η μέτρηση της θέσης των κορμών ή των τεμαχίων υλικού πριν από την επεξεργασία. Τα δεδομένα θέσης, πάχους, μήκους ή διαμέτρου μπορούν να μεταδοθούν σε πραγματικό χρόνο σε συστήματα PLC, HMI ή SCADA. Η παρατυπία της επιφάνειας του ξύλου δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς οι μετρητές απόστασης LASER σειράς LASER διορθώνουν διαρκώς τις παραμέτρους λειτουργίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ακριβής και αξιόπιστη μέτρηση.


Έλεγχος διαστάσεων στη βιομηχανία χαρτιού και κλωστοϋφαντουργίας. Έλεγχος του βρόχου και της θέσης της ζώνης ή του τάπητα, ακόμη και με την παρουσία υλικών με αλλαγή χρώματος ή επιφάνειας. Η μέτρηση απόστασης μπορεί να μεταδοθεί σε πραγματικό χρόνο στον ελεγκτή γραμμής (PLC ή SCADA) ή να εμφανιστεί σε μια οθόνη ή σε μια γιγαντιαία οθόνη.


Μέτρηση και έλεγχος διαστάσεων στη βιομηχανία μετάλλων. Τα χαρακτηριστικά των μετρητών απόστασης LASER της σειράς LDM επιτρέπουν μια ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση ακόμη και όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, παρουσία καπνών και ατμών ή σε θερμές επιφάνειες. Τα προβλήματα εκπομπής θερμότητας ή φωτός από τον προς ανίχνευση στόχο μπορούν να εξαλειφθούν ή να μετριαστούν πολύ με τη χρήση προστατευτικών περιβλημάτων ή με την εγκατάσταση οπτικών φίλτρων


Έλεγχος διαστάσεων στον μεταλλουργικό τομέα τόσο σε εφαρμογές ζεστού όσο και σε κρύο. Ο μετρητής απόστασης LASER μπορεί να παρέχει σε πραγματικό χρόνο τη θέση, την απόσταση και το μέγεθος (πάχος, πλάτος, μήκος) των πλακών, των ανθών και των πρισμάτων τόσο σε θερμοκρασία δωματίου όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα προβλήματα εκπομπής θερμότητας ή φωτός από τον προς ανίχνευση στόχο μπορούν να εξαλειφθούν ή να μετριαστούν πολύ με τη χρήση προστατευτικών περιβλημάτων ή με την εγκατάσταση οπτικών φίλτρων


Μετρήσεις θέσης σε γερανογέφυρες με λειτουργία κατά της σύγκρουσης. Οι μετρητές απόστασης LASER της οικογένειας LDM επιτρέπουν την ανίχνευση της θέσης και της απόστασης σε γερανούς γερανούς και γερανούς σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας τη λειτουργία κατά της σύγκρουσης. Η εγκατάσταση των μετρητών απόστασης LASER επιτρέπει επίσης την ανίχνευση του παραλληλισμού ή τον μη συγχρονισμό των δύο πλευρικών μεταφορέων. Η εμφάνιση της διαφοράς θέσης, απόστασης ή τοποθέτησης μπορεί επίσης να προβληθεί σε γιγαντιαίες οθόνες ή είναι δυνατό να δημιουργηθούν συναγερμοί ή απομακρυσμένα σήματα στα συστήματα ελέγχου.


Εποπτεία της σιδηροδρομικής υποδομής. Ανίχνευση της θέσης και της ταχύτητας των αμαξοστοιχιών και των κινούμενων μερών. Η δυνατότητα ανίχνευσης αποστάσεων μέχρι και 3 χλμ. Επιτρέπει την ανίχνευση αντικειμένων που κινούνται σε μεγάλες αποστάσεις ή που πρέπει να παρεμποδίζονται σε μεγάλες αποστάσεις. Η δυνατότητα να εργάζεστε σε πολύ διαφορετικές επιφάνειες ή με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις χρώματος και ανακλαστικότητας επιτρέπει την ανίχνευση της απόστασης, της θέσης και της ταχύτητας ακόμη και σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα.


Μέτρηση και έλεγχος της θέσης, των παραμορφώσεων και των κραδασμών μεγάλων δομών ή σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
Η δυνατότητα να εργάζεστε σε πολύ διαφορετικές επιφάνειες ή με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στο χρώμα και την ανακλαστικότητα επιτρέπει την ανίχνευση της απόστασης, της θέσης και της ταλάντωσης ακόμα και σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα. Η χρήση έξυπνων καταγραφικών δεδομένων επιτρέπει συνεχή και συνεχή παρακολούθηση ακόμη και σε περιόδους παρατήρησης εβδομάδων ή μηνών. Η απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση πολλαπλών σημείων μέτρησης ή πολλαπλών δομών από ένα σημείο παρατήρησης και ελέγχου.Μέτρηση και έλεγχος της θέσης, των παραμορφώσεων και των κραδασμών μεγάλων δομών ή σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
Η δυνατότητα να εργάζεστε σε πολύ διαφορετικές επιφάνειες ή με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στο χρώμα και την ανακλαστικότητα επιτρέπει την ανίχνευση της απόστασης, της θέσης και της ταλάντωσης ακόμα και σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα. Η χρήση έξυπνων καταγραφικών δεδομένων επιτρέπει συνεχή και συνεχή παρακολούθηση ακόμη και σε περιόδους παρατήρησης εβδομάδων ή μηνών. Η απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση πολλαπλών σημείων μέτρησης ή πολλαπλών δομών από ένα σημείο παρατήρησης και ελέγχου.

Εφαρμογές

 • Παρακολούθηση της διαδικασίας σε χαλυβουργεία και ελασματουργεία
 • Μέτρηση απόστασης σε θερμαινόμενο χάλυβα πυρακτώσεως έως 1300 ° C
 • Μέτρηση στάθμης σε σιλό και σωρούς
 • Παρακολούθηση και τοποθέτηση γερανών και συστημάτων μεταφοράς
 • Παρακολούθηση θέσης οχημάτων και σκαφών
 • Μέτρηση ύψους παρακολούθησης / ανύψωσης ανύψωσης και θέση ανύψωσης
 • Γενική μέτρηση απόστασης και παρακολούθηση θέσης
 • Μέτρηση της διαμέτρου των κυλίνδρων / κυλίνδρων
 • Μέτρηση απόστασης σε τεχνολογίες εξόρυξης, κατασκευής, δασοκομίας και διαχείρισης υλικών
 • Ανίχνευση πάχους, μήκους και πλάτους μεταλλικών προϊόντων
 • Μέτρηση της διαμέτρου των χαλύβδινων σπειρών
 • Ανίχνευση γρήγορα κινούμενων αντικειμένων
 • Χρησιμοποιήστε ως διακόπτη προσέγγισης
 • 2D και 3D εφαρμογές σάρωσης
 • Υψόμετρα ακριβείας για γερανούς και γερανογέφυρες
 • Παραμόρφωση και μέτρηση ταλαντώσεων μεγάλων δομών, όπως φράγματα, γέφυρες, ουρανοξύστες
 • Παρακολούθηση των βουνοπλαγιών ή των κρίσιμων σημείων.
 • Μετρήσεις πλακών, ανθών, πρισμάτων ή ημικατεργασμένων προϊόντων στη μεταλλουργική βιομηχανία
 • Μέτρηση της θέσης κοπής για πριόνια και μηχανές κοπής
 • Έλεγχος τροφοδοσίας υλικού σε πρέσες για χύτευση
 • Διέγερση ή ξετύλιγμα μέτρησης υλικού στο τύλιγμα
 • Έλεγχος βρόχου σε γραμμές κοπής και σχιστήρα
 • Μετρήσεις ταχύτητας σε κινούμενους στόχους
 • Μέτρηση στάθμης χρωμάτων και χημικών ουσιών
 • Μέτρηση και θέση ελέγχου πλοίων σε λιμένα ή προσέγγισης

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι μετρητές απόστασης της σειράς LDM είναι σε θέση να μετρήσουν την απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και σχεδόν όλων των επιφανειών, στερεών ή υγρών.

 • Ευρεία απόσταση ανίχνευσης
 • Μέτρηση απόστασης μέχρι 300 m χωρίς ανακλαστήρα
 • Μετρήσεις αποστάσεων μέχρι 3000 m με κατάλληλο ανακλαστικό σύστημα ή με ιδιαίτερα ανακλαστικούς στόχους
 • Υψηλή ακρίβεια εντοπισμού
 • Μέθοδοι οπτοηλεκτρονικής μέτρησης με οπτικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα τελευταίας γενιάς
 • Ακρίβεια έως ± 1 mm
 • Σταθερή ακρίβεια ανεξάρτητα από την απόσταση στόχου
 • Εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα αυτοματισμού ή συστήματα συλλογής δεδομένων
 • Ευέλικτη παραμετροποίηση όλων των παραμέτρων εργασίας και διασύνδεση με τον έξω κόσμο
 • Εύκολη προσαρμογή στην εφαρμογή και τον τύπο του συστήματος
 • Διάφορες διεπαφές κατάλληλες για τη βιομηχανία
 • 4 mA .... 20 mA, Profibus, Βιομηχανικό Ethernet, RS422, RS485, RS232
 • Αξιόπιστη και στιβαρή κατασκευή
 • Περιβλήματα από αλουμίνιο με βαθμό προστασίας IP 65 ή IP 67
 • Ενσωματωμένη θέρμανση για υπαίθριες εφαρμογές
 • Χρησιμοποιείτε σε φωτεινά υπαίθρια περιβάλλοντα με υψηλό ποσοστό σταθερού ή διάχυτου φωτός
 • Ασφαλής και αβλαβής
 • Ορατότητα ακτινοβολίας λέιζερ και υπέρυθρο
 • Κατηγορία 1 ή 2 λέιζερ
 • Δεν χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις για χρήση ή πρόσθετες πιστοποιήσεις

Ένταξη και έλεγχος διαδικασίας

Η RODER SRL μπορεί να παράσχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη για την ενσωμάτωση βιομηχανικών μετρητών απόστασης LASER στον βιομηχανικό τομέα ή στον τομέα των διαρθρωτικών ελέγχων. Όλοι οι μετρητές απόστασης LASER μπορούν να διασυνδεθούν μέσω μιας φυσικής σύνδεσης (με καλώδιο οπτικών ινών χαλκού ή οπτικών ινών) ή μέσω ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi ή ιδιόκτητου ραδιοζεύκτη).


Η RODER SRL μπορεί να παρέχει τυποποιημένο ή εξατομικευμένο λογισμικό για τη συνεχή παρακολούθηση των φυσικών μεγεθών που ανιχνεύονται από βιομηχανικούς μετρητές αποστάσεων LASER . Η χρήση έξυπνων καταγραφικών δεδομένων επιτρέπει τον έλεγχο των φυσικών ποσοτήτων που παρακολουθούνται ακόμη και για μεγάλες χρονικές περιόδους και την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο οποιωνδήποτε ανωμαλιών, ακόμη και εξ αποστάσεως μέσω web servers ή συστημάτων τηλεχειρισμού.


Η RODER SRL μπορεί να παρέχει όχι μόνο το λογισμικό απόκτησης δεδομένων και αρχειοθέτησης αλλά και όλο το υλικό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της τελικής εφαρμογής. Είναι διαθέσιμες μονάδες απόκτησης δεδομένων μονής ή πολλαπλών καναλιών, συστήματα απόκτησης δεδομένων από σημείο σε σημείο ή κατανεμημένα συστήματα ελέγχου. Είναι επίσης δυνατή η συγκέντρωση δεδομένων από πολλαπλούς μετρητές απόστασης σε ένα μόνο σημείο ελέγχου και αποθήκευσης δεδομένων.

αξεσουάρ

Η οθόνη απομακρυσμένης οθόνης REDAM παρακολουθεί την απεικόνιση δεδομένων που προέρχονται από μετρητές απόστασης LASER ή από άλλους σχετικούς αισθητήρες (αισθητήρες δύναμης, αισθητήρες παραμόρφωσης, ανεμόμετρα, μετρητές θερμοκρασίας, γραμμικοί μετατροπείς, συστήματα λήψης δεδομένων). Οι οθόνες σειράς REDAM επιτρέπουν όχι μόνο την οπτικοποίηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο αλλά και την αρχειοθέτηση των μετρήσεων διαχωρίζοντάς τα ανά ημερομηνία απόκτησης, ανά γεωγραφική περιοχή, ανά παρτίδα παραγωγής ή ανά παρτίδα απόκτησης.


Καλώδιο σύνδεσης υψηλής ποιότητας για τους αισθητήρες απόστασης λέιζερ LDM41A και LDM42A


Σύστημα μετάδοσης Wi-Fi για απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων μετρητή απόστασης LASER. Η ασύρματη διεπαφή επιτρέπει την απομακρυσμένη μετάδοση της τιμής που μετράται από τον αισθητήρα και, εάν είναι απαραίτητο, την παραμετροποίηση του αισθητήρα χωρίς να έχει άμεση πρόσβαση στο σημείο εγκατάστασης του μετρητή απόστασης LASER.


Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χρήσιμο να μειωθεί η στάθμη σήματος των αισθητήρων απόστασης λέιζερ για να αποφευχθούν σφάλματα μέτρησης που προκαλούνται από υπερφόρτωση της διόδου δέκτη. Αυτό εξαρτάται από το πόσο ισχυρός στόχος αντικατοπτρίζει τη μεταδιδόμενη δέσμη λέιζερ.
Για τους αισθητήρες απόστασης laser της σειράς LDM4x, είναι διαθέσιμα οπτικά φίλτρα με διπλή και τετραπλή εξασθένηση. Τοποθετούνται απευθείας στο οπτικό στήριγμα των οργάνων μέτρησης μαζί με έναν προσαρμογέα, με κλίση 10%.
Δύο διαχωριστικοί δακτύλιοι που παρέχονται μαζί με το προϊόν διευκολύνουν την ακριβή ευθυγράμμιση της κεκλιμένης επιφάνειας με τη συσκευή μέτρησης.
Το γυαλί φίλτρου είναι εξοπλισμένο με επταπλάσια ευρυζωνική αντι-ανακλαστική επίστρωση για λειτουργία σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η πρόσθετη κορυφαία στρώση χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σκληρότητα και υδατοαπωθητικές ιδιότητες και απωθητικές βρωμιές, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά τον καθαρισμό του γκρίζου φίλτρου.


Το περίβλημα PHSS4x χρησιμοποιείται για την προστασία των αισθητήρων της σειράς LDM4x από την υγρασία και τη βρωμιά. Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι και είναι ιδανικό για εξωτερική χρήση. Το παράθυρο που έχει προσαρμοστεί στην περιοχή μήκους κύματος λέιζερ μπορεί να καθαριστεί εύκολα. Η σειριακή διασύνδεση προγραμματισμού του αισθητήρα είναι πάντα διαθέσιμη σε μια εξωτερική θύρα. Η τροφοδοσία ρεύματος και άλλα σήματα συνδέονται μέσω καλωδίου σε εσωτερικό μπλοκ ακροδεκτών. Ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο εργοστάσιο. Ειδικές προσαρμοσμένες εκδόσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.


Τα περιβλήματα της σειράς SLS είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συγκεκριμένους μετρητές αποστάσεων LASER ή σε αισθητήρες τριγωνισμού για προστασία από σκόνη, ατμούς και καπνούς. Η παρουσία ενός αγωγού συμπίεσης πεπιεσμένου αέρα επιτρέπει τη διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργίας και παράλληλα διατηρεί την οπτική του αισθητήρα LASER από ρύπους, ατμούς, ατμούς.


Τα περιβλήματα σειράς LMI έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των αισθητήρων LASER όπου είναι απαραίτητο όχι μόνο η προστασία από τη σκόνη ή τους ατμούς, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να διατηρηθεί η θερμοκρασία εντός μιας περιοχής τιμών ικανών να σταθεροποιήσουν τη συμπεριφορά του αισθητήρα ακόμη και παρουσία μεγάλων διαστημάτων θερμοκρασίας.


Εάν οι αισθητήρες απόστασης λέιζερ σειράς LDM4x πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, χρησιμοποιείται το προστατευτικό περίβλημα PHSS4x-w με ψύξη με νερό. Προστατεύει τον αισθητήρα όχι μόνο από τις θερμές θερμοκρασίες, αλλά και από το κρύο, την υγρασία και τη βρωμιά. Για τη διεπαφή προγραμματισμού παρέχεται μια φλάντζα σύνδεσης. Η τροφοδοσία ρεύματος και άλλα σήματα συνδέονται μέσω καλωδίου. Το περίβλημα είναι διαθέσιμο με προαιρετική θέρμανση παράθυρου, σωλήνα καθαρισμού αέρα και στήριγμα περιστροφής / κλίσης.


Με τη βοήθεια του βραχίονα τοποθέτησης, τα όργανα μέτρησης των σειρών LDM4x και LDM30x μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και εύκολα στη θέση εφαρμογής. Η κατασκευή της γωνίας διευκολύνει την επακόλουθη ευθυγράμμιση της δέσμης λέιζερ σε ένα εύρος 10 ° σε οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Με την ορατή δέσμη λέιζερ του αισθητήρα, είναι επίσης δυνατή η στόχευση απομακρυσμένων στόχων. Ο αισθητήρας ρυθμίζεται στον βραχίονα και στερεώνεται με τις τέσσερις βίδες M6 που παρέχονται.


Οι επιδείξεις σειράς PAX είναι εξαιρετικά ευέλικτες κατά τη χρήση και παρέχουν χρήσιμες πρόσθετες λειτουργίες. Το PAXD δείχνει αναλογικά σήματα εισόδου, π.χ. την αναλογική έξοδο ενός LDM41A, σε μια πενταψήφια οθόνη. Ο συντελεστής κλίμακας μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας στη συσκευή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα. Η οθόνη διατίθεται σε ένα ανθεκτικό χαλύβδινο περίβλημα με προστασία προστασίας IP 65 ή για τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου. Μπορεί να τροφοδοτηθεί με πρόσθετες λειτουργίες, όπως παρακολούθηση οριακών τιμών ή σειριακή διεπαφή.


Με το λογισμικό LDMTool όλοι οι αισθητήρες απόστασης λέιζερ της σειράς LDM που έχουν σειριακή διασύνδεση μπορούν εύκολα να παραμετροποιηθούν από τον υπολογιστή. Μια απλή διεπαφή χρήστη εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες παραμέτρους του συνδεδεμένου αισθητήρα και όλες τις μετρημένες τιμές και την κατάσταση των διαφορετικών σημάτων εξόδου. Έχει εφαρμοστεί ένα παράθυρο τερματικού για άμεση επικοινωνία. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη μια λειτουργία καταγραφής (παράθυρο καταγραφής) και μια γραφική απεικόνιση (διάγραμμα απόστασης-χρόνου) με την πλήρη έκδοση του LDMTool.


Ο σωλήνας προστασίας PT4x-AIR έχει αναπτυχθεί για να προστατεύει την οπτική των αισθητήρων απόστασης λέιζερ της σειράς LDM4x από ρύπους και νερό σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Βιδώνεται απευθείας επάνω στο όργανο μέτρησης. Ο πεπιεσμένος αέρας μπορεί να εισέλθει στον σωλήνα μέσω του πλευρικού εξαρτήματος. Η συνεχής ροή αέρα που αναπτύσσεται διατηρεί σωματίδια ακαθαρσιών και σταγόνες νερού μακριά από το σύστημα φακού.

Συνδέσεις δεδομένων

Οι βιομηχανικοί μετρητές απόστασης LASER της οικογένειας LDM μπορούν να διαμορφωθούν με μια διεπαφή επικοινωνίας Ethernet ή Ethernet / IP για πλήρη ολοκλήρωση σε συστήματα αυτοματισμού τελευταίας γενιάς ή σε συστήματα πληροφορικής "PC based".


Οι βιομηχανικοί μετρητές απόστασης LASER της οικογένειας LDM μπορούν να διαμορφωθούν με διεπαφή επικοινωνίας RS232 ή RS422 για άμεση σύνδεση με PLC ή κάρτες συλλογής δεδομένων που βασίζονται σε μικροεπεξεργαστές ή μικροελεγκτές. Η γραμμή επικοινωνίας RS422 επιτρέπει την απομακρυσμένη σύνδεση συστημάτων συλλογής δεδομένων ακόμη και όταν υπάρχουν σοβαρές περιβαλλοντικές διαταραχές.


Οι βιομηχανικοί μετρητές απόστασης LASER της οικογένειας LDM μπορούν να διαμορφωθούν με μια διεπαφή επικοινωνίας τύπου PROFINET για άμεση σύνδεση σε γραμμές παραγωγής και συστήματα που βασίζονται στο πρότυπο επικοινωνίας PROFINET.


Οι βιομηχανικοί μετρητές απόστασης LASER της οικογένειας LDM μπορούν να διαμορφωθούν με μια διεπαφή επικοινωνίας PROFIBUS για άμεση σύνδεση σε γραμμές παραγωγής και συστήματα που βασίζονται στο πρότυπο επικοινωνίας PROFIBUS.