Συστήματα μέτρησης MODULCHECK

Τα διαστατικά και γεωμετρικά συστήματα ελέγχου της σειράς MODULCHECK επιτρέπουν τη μέτρηση και τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης των μηχανικών μερών και των διακριτών αντικειμένων χρησιμοποιώντας αντικειμενικές διαδικασίες μέτρησης που μπορούν εύκολα να διαχειριστούν ακόμη και από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Η καινοτόμος αρχιτεκτονική στην οποία βασίζεται το σύστημα MODULCHECK επιτρέπει τη δημιουργία διαστάσεων και γεωμετρικών δοκιμαστικών πάγκων (στατικών ή δυναμικών) χρησιμοποιώντας εύκολα διαθέσιμο εξοπλισμό και αισθητήρες και εύκολα επεξεργάσιμη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή απευθείας στην παραγωγή και από τον τελικό πελάτη.

Τα συστήματα MODULCHECK προσφέρονται για μετρήσεις απευθείας στη γραμμή παραγωγής και διαχειρίζονται επίσης και προσωπικό μη εξειδικευμένο. Η διεπαφή απεικόνισης έχει γίνει σκόπιμα απλή και εύκολη στη διαβούλευση, αλλά χωρίς να παραιτείται από τις ισχυρές μαθηματικές λειτουργίες που προορίζονται για την ανάλυση διαστάσεων και γεωμετρικών χαρακτηριστικών. 

Όλα τα δεδομένα παραγωγής αποθηκεύονται σε μια τοπική βάση δεδομένων με δυνατότητα μεταφοράς ή συγχρονισμού με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων (SQL, XML ή CSV) για πλήρη και αξιόπιστη ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Μέτρηση διαμέτρων, ύψους, πάχους, βάθους σε μηχανικά μέρη με παραδοσιακά όργανα μετρήσεων πάγκου

Το σύστημα MODULCHECK επιτρέπει τη μέτρηση κάθε μηχανικής λεπτομέρειας (δακτύλιοι, δακτύλιοι, φλάντζες, άξονες, γρανάζια) με παραδοσιακά χειροκίνητα όργανα μέτρησης (μετρητές, μικρόμετρα, συγκριτές, μετρητές οπών). Είναι δυνατή η γρήγορη και αξιόπιστη λήψη μετρήσεων εσωτερικής διαμέτρου, εξωτερικής διαμέτρου, ύψους, πάχους, πλάτους και βάθους χρησιμοποιώντας εύκολα διαθέσιμα όργανα με μειωμένο κόστος και ακρίβεια δεκαδικής, εκατοστιαίας ή χιλιοστομέτρου. Το σύστημα MODULCHECK καθοδηγεί τον χειριστή να πραγματοποιεί τις μετρήσεις με μια προκαθορισμένη ακολουθία και στο τέλος της διαδικασίας παρέχει την απόκριση του ελέγχου. Όλα τα δεδομένα πωλούνται αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων που επιτρέπει τόσο την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο της τάσης παραγωγής (μέσω τάσεων, ιστογραμμάτων και δεικτών παραγωγής) όσο και ανάλυση του ιστορικού παραγωγής μέσω της διαίρεσης σε παρτίδες παραγωγής.

Μέτρηση και έλεγχος της επιπεδότητας σε κομμένα, τεμαχισμένα, πλαστά ή διορθωμένα μέρη

Το σύστημα MODULCHECK επιτρέπει τη μέτρηση σε γρήγορους χρόνους και απευθείας στη γραμμή παραγωγής του την επιπεδότητα των χυτευμένων, κομμένων σε φέτες, στρωματοποιημένων ή χυτών τεμαχίων. Η μέτρηση της επιπεδότητας πραγματοποιείται με μια μήτρα αισθητήρα ικανή να ανιχνεύει διαφορές σε σύγκριση με μια πιστοποιημένη κύρια μονάδα βαθμονόμησης. Το αποτέλεσμα της δοκιμής είναι η χαρτογράφηση των επαληθευμένων περιοχών με τη σχετική αριθμητική τιμή της απόκλισης από το ιδανικό σχήμα. Μια πολύ έξυπνη γραφική παρουσίαση σάς επιτρέπει να προσδιορίζετε γρήγορα και αξιόπιστα τους τομείς της μη συμμόρφωσης. Όλα τα ληφθέντα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς υπολογισμούς (Sigma, Cp, Cpk, Cm, Cmk) ή για την πραγματοποίηση καρτών ελέγχου (XS, XR, τάση διεργασίας, κατανομή πληθυσμού).

Μέτρηση ευελιξίας, ταλάντευσης και παραμόρφωσης

Το σύστημα MODULCHECK επιτρέπει τον έλεγχο των διαστάσεων και των θέσεων στο χώρο που ανιχνεύονται από τους αισθητήρες LASER (αισθητήρες laser triangulation, μικρομετρητές λέιζερ ή μετρητές απόστασης λέιζερ). Οι διαστάσεις που ανιχνεύονται από τους αισθητήρες LASER μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους για τον προσδιορισμό παραμορφώσεων, στρεβλώσεων, κάμψης, κραδασμών. Η αναφορά μέτρησης μπορεί να δημιουργηθεί σε μορφή Excel - CSV ή απευθείας σε γραφική μορφή. Η χρήση μονάδων EDAC επιτρέπει τη συσχέτιση των διαστάσεων και γεωμετρικών πληροφοριών με πληροφορίες που προέρχονται από αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, δύναμης και ροπής. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να συσχετιστεί η δοκιμή διαστάσεων με δεδομένα θερμικής απόκλισης, μεταβολές στην υγρασία του περιβάλλοντος ή με δυνάμεις και στρέψεις που εμπλέκονται στη δυναμική δοκιμή.

Μέτρηση ακτινωτής και αξονικής ταλάντωσης (ακτινική και αξονική απόσταση)

Το σύστημα MODULCHECK επιτρέπει τη μέτρηση με όργανα μέτρησης χωρίς επαφή (αισθητήρες τριγώνου LASER και μετρητές απόστασης LASER) πραγματικές ακτινικές και αξονικές ταλαντώσεις. Η τυπική εφαρμογή είναι η τον προσδιορισμό της ακτινικής και αξονικής ανατροπής τροχών, ελαστικών, ζάντες και πλήμνες τροχών. Η αναφορά μπορεί να είναι τόσο αριθμητική όσο και γραφική. Με την προσθήκη προαιρετικών βιβλιοθηκών μαθηματικών αναλύσεων, είναι δυνατή η ανάλυση των αρμονικών του αποκτηθέντος σήματος για τον προσδιορισμό του αρμονική σύνθεση της ταλάντευσης, από τη θεμελιώδη έως την 32η αρμονική. Το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε σταθερό σταθμό εργασίας (επιτραπέζιος προσωπικός υπολογιστής ή βιομηχανικός πίνακας υπολογιστών) και σε κινητό σταθμό εργασίας (φορητό υπολογιστή ή tablet).

Στρογγυλότητα, ταλάντωση, κυλινδρικότητα, μέτρηση προφίλ

Το σύστημα MODULCHECK, σε συνδυασμό με τους διαδρόμους διαστασιολογικών διαστάσεων, επιτρέπει τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των εξαρτημάτων που υποβάλλονται σε περιστροφή σε άκρεςΕίναι επομένως δυνατή η μέτρηση των διαμέτρων, των οβαλισμών και των ταλαντώσεων, αλλά και η στρογγυλότης, κυλινδρικότητα και δεδομένα του ακτινικού προφίλ του αντικειμένου (σημαντική σε εφαρμογές όπως η μέτρηση των εκκεντροφόρων). Η μέτρηση μπορεί επίσης να επιτευχθεί με μηχανές μέτρησης ειδικά σχεδιασμένες για αυτό το είδος ελέγχου στο μετρολογικό εργαστήριο ή στη γραμμή παραγωγής (μηχανές μέτρησης 3D, προφίλτροι, οπτικές μηχανές).

Έλεγχος σχήματος

Το σύστημα MODULCHECK επιτρέπει τη διεξαγωγή του Έλεγχος σχήματος αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους και υλικού. Ο έλεγχος του σχήματος πραγματοποιείται σε σύγκριση με το a αναφοράς αναφοράς και όλες οι διαφορές υπογραμμίζονται γρήγορα και διαισθητικά. Είναι δυνατό να δημιουργηθούν σήματα εκτός ανεκτικότητας ή μερικής μη συμμόρφωσης του προϊόντος. Το σύστημα μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε περιοχές ρομποτικού ελέγχου και αυτόματους πάγκους ελέγχου χωρίς παρακολούθηση. Σε αυτή τη διαμόρφωση, όλες οι διαδικασίες επαλήθευσης μπορούν να ελέγχονται απευθείας από ένα PLC ή ένα αυτόματο σύστημα παραγωγής.

Έλεγχος διαδικασίας στη γραμμή παραγωγής

Το σύστημα MODULCHECK επιτρέπει τη λήψη τακτικών τιμών από τα όργανα μέτρησης που εισάγονται στη γραμμή παραγωγής (Μικρόμετρα LASER, θερμοστοιχεία, αισθητήρες πίεσης και ροής, μετρητές πάχους LASER). Η προηγμένη λειτουργία του καταγραφικού δεδομένων σας επιτρέπει να κρατάτε υπό έλεγχο τις διαφορετικές φυσικές ποσότητες που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής και να παράγετε συναγερμοί παρουσία ανοχής. Χρησιμοποιώντας τις μονάδες λήψης EDAC είναι δυνατή η απόκτηση δεδομένων από διάφορους τύπους αισθητήρων, επίσης φυσικά τοποθετημένων πολύ μακριά όλη η υποδομή απόκτησης βασίζεται σε ένα δίκτυο Ethernet.