Μέτρηση ταχύτητας και μήκους χωρίς επαφή με οπτικά όργανα

Φασματική ανάλυση χρωμάτων LED

Ταχύμετρα LASER για μετρήσεις ταχύτητας και μήκους χωρίς επαφή