Συστήματα μέτρησης θέσης, μετατόπισης και παραμόρφωσης μεγάλων κατασκευών

Ανίχνευση αποστάσεων, θέσεων, μετατοπίσεων και παραμορφώσεων με εξαγωγή γεωμετρικών ή διαστάσεων πληροφοριών

Μέτρο του γωνίες, αποστάσεις, ανοίγματα, θέσεις για την επαλήθευση της σωστής εκτέλεσης των εργασιών ή ως προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας.

Ολοκληρωμένο καταγραφικό ή απομακρυσμένη μετάδοση μετρήσεων

Εφαρμογές σε μεγάλες κατασκευές ή σε γερανούς και γερανούς

Πνευματικά δικαιώματα από την RODER SRL - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Σημείωση εφαρμογής AN0017