Αυτόματα οπτικά συστήματα για τη μέτρηση του πλάτους των επίπεδων προϊόντων, φύλλων χαρτιού, χαρτονιού και φιλμ

Ανίχνευση προφίλ λεπτομερειών τυπωμένου, διάτμησης ή διάτρησης χαρτιού με εξαγωγή γεωμετρικών ή διαστάσεων πληροφοριών

Μέτρο του γωνίες, αποστάσεις, ανοίγματα, θέσεις για την επαλήθευση της σωστής εκτέλεσης των εργασιών ή ως προετοιμασία για εργασίες συναρμολόγησης

Σύγκριση με το μαθηματικό μοντέλο για τον προσδιορισμό των μετοχών ελέγχου

Εφαρμογές σε ρομποτικά νησιά, σε καρτεσιανούς άξονες ή σε νησιά αυτόματης συναρμολόγησης

Μηχανή μέτρησης ικανή να ανιχνεύει το πλάτος των φύλλων ή των στρώσεων χαρτιού χωρίς επαφή
από εύκολα παραμορφώσιμο υλικό (φύλλα πολυπροπυλενίου για χρήση σε τρόφιμα, χαρτί
απορροφητικό ή φίλτρο, φύλλα από λεπτό αφρώδες υλικό). Το σύστημα μπορεί να μετρήσει
έως και 10 φύλλα ταυτόχρονα και είναι σε θέση να αντισταθμίσει αυτόματα
τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση του δείγματος σε σχέση με τον άξονα μέτρησης της κάμερας (σε
Με αυτόν τον τρόπο ο χειριστής δεν δεσμεύεται στη σωστή τοποθέτηση του δείγματος στο
πίνακας μέτρησης). Το σύστημα είναι σε θέση να μετρήσει τα υπό δοκιμή δείγματα και
Συγκρίνετέ τις με τις θεωρητικές τιμές των προδιαγραφών παραγωγής. Στη συνέχεια όλα τα δεδομένα μεταφέρονται στο
βάση δεδομένων παραγωγής για πλήρη ιχνηλασιμότητα των παρτίδων παραγωγής. Το σύστημα είναι
σχεδιασμένο να λειτουργεί απευθείας στη γραμμή παραγωγής και είναι εξοπλισμένο με α
θερμοκρασία και υγρασία για πλήρη τεκμηρίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών
κατά τη διάρκεια των κύκλων μέτρησης.

Πνευματικά δικαιώματα από την RODER SRL - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Σημείωση εφαρμογής AN0025