Τεχνητά συστήματα όρασης για τον έλεγχο των ελαττωμάτων σε συνεχή προϊόντα στη γραμμή παραγωγής

Η μηχανική όραση είναι μια βασική τεχνολογία για το Industry 4.0 και την επιθεώρηση ελαττωμάτων σε συνεχή προϊόντα στη γραμμή παραγωγής.

Με τη βοήθεια συστημάτων όρασης, όπως φωτιστικά LED, βιομηχανικές και γραμμικές κάμερες, επεξεργαστές εικόνας και τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια στον εντοπισμό ελαττωμάτων του προϊόντος.

Τα συστήματα που βασίζονται σε υπολογιστική όραση μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα νωρίς κατά τη φάση παραγωγής.

Οι βιομηχανικές κάμερες υψηλής ανάλυσης είναι σε θέση να συλλέγουν λεπτομερείς πληροφορίες για το παρατηρούμενο αντικείμενο και, σε συνδυασμό με έξυπνους αισθητήρες, μπορούν να ανιχνεύσουν τα μικρότερα και πιο ανεπαίσθητα προβλήματα για το ανθρώπινο μάτι.

Αυτό θα επιτρέψει στις εταιρείες να εντοπίζουν γρήγορα προβλήματα προτού έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διαδικασία παραγωγής τους.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των τεχνολογιών που βασίζονται στην όραση υπολογιστή είναι η ικανότητά τους να αποθηκεύουν πληροφορίες από διάφορες πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προηγμένων μοντέλων που χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για τον εντοπισμό της παρουσίας ή της απουσίας ελαττωμάτων στη συνεχιζόμενη παραγωγή.

Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες πιθανότητες να παραβλεφθούν ορισμένες συγκεκριμένες μη συμμορφώσεις και, επομένως, σε μικρότερο αριθμό προϊόντων που απορρίφθηκαν από ό,τι στο παρελθόν. Επιπλέον, οι υψηλές επιδόσεις που προσφέρουν αυτού του είδους τα συστήματα τα καθιστούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για την υποστήριξη της ποιοτικής λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και την πρόληψη μελλοντικών αποβλήτων.

Χρησιμοποιώντας την όραση υπολογιστή ως μέσο εντοπισμού πιθανών προβλημάτων στη διαδικασία παραγωγής, η ποιότητα παραγωγής και ο έλεγχος παραγωγής μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά.

Ως εκ τούτου, είναι αναμφίβολα μια πολύ έγκυρη βοήθεια για να εγγυηθεί κανείς την εγγύηση ποιότητας του τελικού προϊόντος και να βελτιώσει συνεχώς τις επιδόσεις του στην αγορά.

Τα συστήματα όρασης χρησιμοποιούνται ευρέως για την επιθεώρηση ελαττωμάτων σε συνεχή προϊόντα στη γραμμή παραγωγής. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν στις εταιρείες να μειώσουν τα ποσοστά μη ποιότητας και να αυξήσουν την απόδοση.

Οι φωτιστές LED, οι βιομηχανικές κάμερες, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η τεχνολογία 4.0 επιτρέπουν μια πιο ακριβή προβολή της διαδικασίας παραγωγής.

Ένα σύστημα όρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την εξάλειψη τυχόν ατελειών στη μαζική παραγωγή. Ένας οπτικός αισθητήρας ή βιομηχανική κάμερα τοποθετείται πάνω από τη γραμμή ώστε να μπορεί να ελέγχει όλα τα κατασκευασμένα αντικείμενα με ακρίβεια. Ένας φωτιστής LED χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην ανίχνευση μικρών ελαττωμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο φωτισμός έχει σχεδιαστεί για να επισημαίνει τυχόν σημαντικές λεπτομέρειες που μπορεί να υποδηλώνουν ελάττωμα και να παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος.

Προηγμένοι αλγόριθμοι και τεχνολογία AI χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των εικόνων που τραβήχτηκαν, ελέγχοντας εάν υπάρχουν ελαττώματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στη συνέχεια, τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία και συγκρίνονται με προκαθορισμένα πρότυπα για να καθοριστεί εάν υπάρχει ή όχι απόκλιση από τα επιθυμητά πρότυπα στη διαδικασία κατασκευής.

Οι γραμμικές κάμερες προσφέρουν ένα πολυδιάστατο μοντέλο που επιτρέπει στους χειριστές να ανιχνεύουν γρήγορα τυχόν ατέλειες πριν το κομμάτι ολοκληρώσει τον τρέχοντα κύκλο του, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η διεπαφή ανθρώπου-μηχανής εξελίσσεται χάρη στη βιομηχανία 4.0 και τις σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην τεχνητή όραση.