Μη προφίλμετρομετρήσεις και αντίστροφη μηχανική με σαρωτή LASER

Σαρωτής λέιζερ RODER για προμετρήσεις και νέφος σημείων

Καινοτόμο και πρακτικό σύστημα για τον έλεγχο του προφίλ του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Είναι δυνατό να ανιχνευθεί τόσο το προφίλ του άκρου του τροχού όσο και το προφίλ του δίσκου του φρένου ή του προφίλ της τροχιάς. Το σύνολο του συστήματος μέτρησης ελέγχεται από ένα tablet με ειδικό λογισμικό. Το σύστημα μέτρησης επικοινωνεί με το σύστημα ελέγχου μέσω ενός καναλιού μετάδοσης Bluetooth. Η χρήση της σύνδεσης Bluetooth επιτρέπει μια πολύ γρήγορη και πάνω απ 'όλα εύκολη έρευνα, ακόμη και όταν ο χειριστής πρέπει να ερευνήσει στο λάκκο ή απευθείας στην πίστα.