Μετρητές μήκους και θέσης για εύκολα παραμορφωμένα προφίλ

Τρισδιάστατος σαρωτής λέιζερ για μέτρηση προφίλ με βάση το σύννεφο σημείου

Τα συστήματα μέτρησης μήκους, προφίλ και θέσης για προφίλ που παραμορφώνονται εύκολα μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους τύπους προϊόντων όπως παρεμβύσματα, ταινίες και σωλήνες σε εύκαμπτα υλικά.

Όταν πρόκειται για παρεμβύσματα, για παράδειγμα, χρειάζεστε ένα σύστημα που να μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια το τελικό μήκος μετά τη συναρμολόγηση, επομένως χρειάζεστε εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας που μπορούν να χειριστούν παραλλαγές στο σχήμα του προφίλ.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών, διατίθενται πολυάριθμες συσκευές κατάλληλες για έλεγχο διαστάσεων. Μεταξύ αυτών είναι ο σαρωτής λέιζερ, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της πλήρους τρισδιάστατης γεωμετρίας του προϊόντος και είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για την επιθεώρηση αντικειμένων με περίπλοκες ή ακανόνιστες επιφάνειες.

Τα συστήματα όρασης επιτρέπουν επίσης την ακριβή ανίχνευση των χαρακτηριστικών διαστάσεων ακόμα κι αν δεν αναγνωρίζουν αυτόματα τις γεωμετρικές λεπτομέρειες. Χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως κάμερες γραμμής και μήτρας μαζί με τεχνητή νοημοσύνη και μοντέλα υπολογιστών για να ανιχνεύουν αυτόματα σφάλματα στα πιο περίπλοκα μέρη.

Η τεχνολογία οπτικής επιθεώρησης μπορεί να προσφέρει υψηλό επίπεδο ακρίβειας στη μέτρηση διαστάσεων και τον έλεγχο των πιο πολύπλοκων εξαρτημάτων. Συστήματα που βασίζονται σε αισθητήρες λέιζερ, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αναλύσουν με ακρίβεια όλα τα χαρακτηριστικά διαστάσεων μεμονωμένα ή ταυτόχρονα. ù Με τη βοήθεια προηγμένου υλικού όπως οι βιομηχανικές κάμερες CCD και CMOS μαζί με την όραση υπολογιστή, τα συστήματα οπτικής επιθεώρησης επιτρέπουν την ακριβή παρακολούθηση κρίσιμων διαστάσεων στοιχείων όπως αιχμηρές ακμές, γρέζια και γεωμετρικά σφάλματα κατά τη βιομηχανική παραγωγή.

Η συνδυασμένη χρήση του βιομηχανικού αυτοματισμού με τεχνολογίες όπως η οπτική προφιλομετρία οδηγεί σε έναν ακρογωνιαίο λίθο του Industry 4.0: τον στατιστικό έλεγχο της ποιότητας σε πραγματικό χρόνο.

Αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει βοηθητικά όργανα όπως ψηφιοποιημένες βιντεοκάμερες υψηλής απόδοσης, δυνατότητες AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) αφιερωμένες στην οπτική αναγνώριση, αισθητήρες λέιζερ για την καταστολή περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως κραδασμούς ή κινήσεις.

Οι μετρητές μήκους και θέσης για εύκολα παραμορφώσιμα προφίλ είναι ψηφιακά όργανα ικανά να ανιχνεύουν με ακρίβεια τη γεωμετρία των προφίλ. Αυτές οι συσκευές αποτελούνται από συνδυασμό σαρωτών λέιζερ, συστημάτων όρασης, γραμμικών ή matrix καμερών που αναλύουν και ανιχνεύουν τις διαστάσεις, την καμπυλότητα ή την κλίση της επιφάνειας.

Αυτές οι τεχνολογίες είναι θεμελιώδεις στη βιομηχανία βιομηχανικών μηχανημάτων αριθμητικού ελέγχου, προσφέροντας μέγιστη ακρίβεια στις λειτουργίες.

Επιπλέον, η χρήση προηγμένων συστημάτων όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες οπτικής επιθεώρησης επιτρέπουν στους χρήστες να επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν τα δεδομένα που συλλέγονται από τους μετρητές αποτελεσματικά και με ακρίβεια.

Η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλούς βιομηχανικούς τομείς, που πληρούν τις προϋποθέσεις για διαδικασίες όπως η τρισδιάστατη μέτρηση και η ανάλυση επιφάνειας. Αυτό συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση του Industry 3 και αποτελεί βασικό στοιχείο στον βιομηχανικό αυτοματισμό.

Τα πιο κοινά εργαλεία για τον έλεγχο του μεγέθους, της καμπυλότητας ή της κλίσης της επιφάνειας ονομάζονται παγετώδεις "οπτικές μετρήσεις".

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση αισθητήρων λέιζερ ικανών να ανιχνεύουν σωστά το προφίλ που πρέπει να μετρηθεί χάρη στην ικανότητα του ορατού φωτός να αναπηδά από μια ανακλαστική επιφάνεια χωρίς να υφίσταται σημαντικές διακυμάνσεις ως προς τη διάσταση. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του επιθυμητού προφίλ χωρίς να προκληθούν σφάλματα λόγω μηχανικών, χημικών ή θερμικών ανωμαλιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αρχικές διαστάσεις.

Τέλος, τον τελευταίο καιρό έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στην τεχνική που είναι γνωστή ως «οπτικό προφίλ».

Αυτή η τεχνική βασίζεται σε ένα λέιζερ τριών ακτίνων που παράγει μια εστιασμένη δέσμη με μεταβλητή γωνία ανάλογα με το προφίλ που θα μετρηθεί. ο ανακλαστήρας εκπέμπει αποκρίσεις φωτός που διαβάζονται από κάμερες που είναι συνδεδεμένες στην ίδια τη συσκευή, δημιουργώντας έτσι ένα ακριβές ψηφιακό μοντέλο του προς μέτρηση προφίλ.

Σε αντίθεση με την προαναφερθείσα διαδικασία, η προφιλομετρία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πιο σύνθετες επιφάνειες, καθώς δεν απαιτεί κανένα είδος αντιστάθμισης για την παραμορφωσιμότητα λόγω του υλικού και των θερμικών διακυμάνσεων στις οποίες υπόκειται το προς επιθεώρηση προϊόν.