Μετρητές μήκους και θέσης για εύκολα παραμορφωμένα προφίλ

Μέτρηση προφίλ RODER με σαρωτή λέιζερ και προφίλμετρο λέιζερ

Συστήματα μέτρησης μήκους για εύκολα παραμορφώσιμα υλικά όπως ελαστικά παρεμβύσματα, προφίλ πολυστυρενίου, παρεμβύσματα, υφάσματα και αφρό πολυουρεθάνης. Η παρουσία ενός δείκτη λέιζερ επιτρέπει την εύκολη και ακριβή αναγνώριση του σημείου μέτρησης ακόμη και σε εύκολα παραμορφώσιμα υλικά.

Η χρήση ενός γραμμικού μετατροπέα ακριβείας επιτρέπει τη μέτρηση του μήκους με εκατοστιαία ακρίβεια ακόμη και σε αντικείμενα που είναι αδύνατο να μετρηθούν με όργανα μέτρησης επαφής.

Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής DIGI-1000 επιτρέπει την απεικόνιση της μέτρησης σε πραγματικό χρόνο και τη μετάδοση των ανιχνευθέντων δεδομένων σε συστήματα συλλογής δεδομένων ή σε συστήματα διαχείρισης.