Φωτιστικά LED για συστήματα τεχνητής όρασης σε βιομηχανικές εφαρμογές

Φωτιστικά LED σειράς DC3 για άμεση τοποθέτηση στην κάμερα

Ο ρόλος των φωτιστικών LED στα βιομηχανικά συστήματα όρασης γίνεται όλο και πιο σημαντικός καθώς αυξάνεται η πολυπλοκότητα των γραμμών παραγωγής.

Ο φωτισμός LED παρέχει ισχυρό ομοιόμορφο φωτισμό στο αντικείμενο που πρόκειται να επιθεωρηθεί, συμβάλλοντας έτσι στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων, επιτρέποντας τη μέγιστη απόδοση στην παραγωγή.

Οι σύγχρονοι φωτιστές LED είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για εφαρμογές όπως οπτική ανάγνωση barcodes, συστήματα καθοδήγησης ROBOT, συστήματα οπτικής επιθεώρησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γραμμικά ή μήτρα συστήματα.

Οι οπτικοί αισθητήρες και οι κάμερες όρασης επιτρέπουν την ακριβή επιθεώρηση με τη βοήθεια αξιόπιστου φωτισμού LED, ο οποίος μπορεί επίσης να μειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες.

Αυτό διασφαλίζει ότι το υλικό ελέγχεται με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε όλα τα βιομηχανικά περιβάλλοντα εργασίας. Οι σύγχρονες τεχνολογίες όρασης βασίζονται σε ένα μείγμα τεχνητής νοημοσύνης, οπτικής νοημοσύνης και οπτικο-οπτικών ελέγχων και έχουν γίνει βασικό στοιχείο για τις βιομηχανίες 4.0, επειδή προσφέρουν ακριβείς δυνατότητες συλλογής δεδομένων και επικαιρότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι φωτιστές LED προσφέρουν τόσες πολλές δυνατότητες όταν πρόκειται για επιθεώρηση περίπλοκων ή επικαλυπτόμενων εξαρτημάτων. Για παράδειγμα, η διακύμανση του χρώματος και της θερμοκρασίας του φωτός μπορεί να αποκαλύψει ελαττώματα που δεν είναι διαφορετικά ορατά και αυτό διασφαλίζει ότι τα τελικά προϊόντα ελέγχονται πιο διεξοδικά πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Επιπλέον, οι αόρατες υπεριώδεις ακτίνες είναι μια άλλη σημαντική πτυχή, καθώς ορισμένες εφαρμογές απαιτούν επαλήθευση χρώματος στον τομέα UV για να προσδιοριστεί εάν κάτι είναι γνήσιο ή όχι.

Η τεχνολογία LED έχει επίσης επιβεβαιώσει τη δύναμή της στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού ως μέσο για την απλοποίηση πολύ μακρών συνολικών διαδικασιών χάρη στον μεγαλύτερο αριθμό αισθητήρων που είναι εγκατεστημένοι σε μηχανές CNC (Computer Numerical Control).

Η λειτουργική ευελιξία των φωτιστικών LED θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν ευέλικτα νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και άλλα προηγμένα εργαλεία χωρίς να χρειάζεται να κάνουν δαπανηρές επενδύσεις σε υλικό. Αυτή η ευελιξία τα καθιστά ιδανικά για χρήση στο Industry 4.0.

Οι φωτιστές LED είναι θεμελιώδεις συσκευές στην τεχνολογία μηχανικής όρασης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες εφαρμογές, αν και η κύρια λειτουργία τους είναι να παρέχουν ομοιόμορφο φωτισμό πάνω από το αντικείμενο που επιθεωρείται. Αυτό επιτρέπει στις γραμμές παραγωγής να ελέγχουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα προϊόντα και να επιτυγχάνουν υψηλότερο ποσοστό ποιότητας.

Οι φωτιστές LED είναι πολύ διαδεδομένοι στη βιομηχανία μηχανικής όρασης σήμερα, προσφέροντας αξιόπιστη απόδοση χωρίς συντήρηση σε σχετικά χαμηλές τιμές.

Οι φωτιστές LED μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με κάμερες γραμμής και μήτρας για την αξιολόγηση πολύπλοκων χαρακτηριστικών του προϊόντος που θα απαιτούσαν ακριβέστερο έλεγχο των συνολικών ποιοτήτων.

Αυτό είναι χρήσιμο σε γραμμές παραγωγής με υψηλές ταχύτητες, καθώς επιτρέπει στο βιομηχανικό σύστημα όρασης να λειτουργεί σε συχνότητες πολύ υψηλότερες από αυτές που επιτυγχάνονται μόνο με το ανθρώπινο μάτι. Επιπλέον, οι φωτιστές LED χρησιμοποιούνται συχνά για αυτόματη αναγνώριση αντικειμένων σε εφαρμογές όπως ο αστραπιαία έλεγχος ουράς, καθώς και άλλες πολύπλοκες εργασίες όπως η τρισδιάστατη όραση και η αναγνώριση προσώπου.

Η χρήση της τεχνολογίας LED στη βιομηχανία 4.0 επεκτείνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη στην ικανότητά τους να παρέχουν υψηλή απόδοση φωτός εντός του ορατού φάσματος με χαμηλό κόστος και με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από εναλλακτικές που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στον βιομηχανικό φωτισμό (όπως οι λαμπτήρες αλογόνου). .

Ειδικότερα, οι πηγές φωτός LED μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των προτύπων ποιότητας των αυτοματοποιημένων συστημάτων όσον αφορά την ακρίβεια και την απόδοση χάρη στη μεγαλύτερη ακρίβεια που προσφέρει ο ομοιογενής φωτισμός σε συνδυασμό με χαμηλότερο χρωματικό σφάλμα και επαγόμενη λάμψη σε σύγκριση με εκείνα που παράγονται από παραδοσιακές πηγές φωτός.

Συμπερασματικά, οι φωτιστές LED φέρνουν μεγάλα οφέλη στη βιομηχανία μηχανικής όρασης στις γραμμές παραγωγής Industry 4.0.