Το μέτρο του τάνυση καλωδίων και σχοινιών πραγματοποιείται με ειδικά όργανα μέτρησης που επιτρέπουν την αξιολόγηση της τάσης του υπό δοκιμή στοιχείου μέσω των δυνάμεων που ασκούνται σε τροχαλίες που στηρίζουν το καλώδιο ή το σχοινί.

Η μέτρηση της τάσης που πραγματοποιείται με αυτή την τεχνική επιτρέπει την ανακούφιση και με το σχοινί σε λειτουργία και χωρίς αποκόλληση του φορτίου.

Μπορούν να παρέχονται τεντόμετρα καλωδίων τυπική βαθμονόμηση, που λαμβάνεται σε εμπορικό σχοινί ή με ειδική βαθμονόμηση σε μη τυποποιημένο σχοινί.

Τασιόμετρα καλωδίων