Η μέτρηση μετατόπισης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τεχνολογίες επαφής, που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μέτρηση μικρών αποστάσεων και μικρών μετατοπίσεων ή με τεχνολογίες LASER χωρίς επαφή. Η μέτρηση μετατόπισης με τεχνολογία LASER είναι μια αξιόπιστη και ενοποιημένη τεχνική για τη μέτρηση μεγάλων αποστάσεων και ιδιαίτερα για κινούμενα ή εύκολα παραμορφωμένα αντικείμενα.

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση μετατόπισης