Η RODER προσφέρει ένα ευρύ φάσμα οργάνων και συστημάτων για τη μέτρηση του πάχους τόσο στη γραμμή παραγωγής όσο και στο εργαστήριο μετρολογίας. Η πρόταση κυμαίνεται από εμπορικά εργαλεία, ευρέως διαθέσιμα στο απόθεμα έως ειδικά συστήματα ειδικά κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών και ενσωματωμένα στη γραμμή παραγωγής με τις τεχνολογίες της βιομηχανίας 4.0. Και τα δύο εργαλεία και οι τεχνολογίες για μετρήσεις επαφής είναι διαθέσιμα, καθώς και οπτικά και LASER όργανα για μετρήσεις και ελέγχους χωρίς επαφή.

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση πάχους