Οι μετρήσεις μήκους μπορούν να γίνουν με διαφορετικά συστήματα μέτρησης και με διαφορετική τεχνολογία. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι βολικό να χρησιμοποιούνται συστήματα μέτρησης επαφής, σε άλλες περιπτώσεις είναι πιο βολικό να χρησιμοποιούνται συστήματα μη επαφής τύπου οπτικού ή LASER.

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση μήκους