Η RODER προσφέρει πολλά συστήματα μέτρησης πλάτους, τόσο για εφαρμογές στη γραμμή παραγωγής όσο και στο μετρολογικό εργαστήριο. Ορισμένα από αυτά τα εργαλεία είναι εμπορικά προϊόντα και προσφέρονται στον κατάλογο. Άλλα είναι προϊόντα που κατασκευάζονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής και υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση πλάτους