Λύσεις για την μέτρηση ροπής και ισχύος για πάγκους δοκιμών, συστήματα δοκιμών και ελέγχους διεργασιών. 

Μετρητές ροπής του πάγκου για μέτρηση ροπής δυναμόκλειδων, στοιχείου μεταγωγής, κλειδαριών, μηχανικών εργαλείων, κρουνών ή βαλβίδων πύλης.

Δακτύλιος ροπής αναλογικό και ψηφιακό για έλεγχο ροπής σύσφιξης στοιχείων (βίδες και μπουλόνια) ή για έλεγχο παραγωγής.

Δυναμόμετρα και μετρητές δύναμης για στατικό ή δυναμικό έλεγχο στο εργαστήριο, στην παραγωγή ή κατά τη διάρκεια δοκιμών εργονομίας και ασφάλειας στην εργασία.