Η RODER προσφέρει μια μεγάλη γκάμα οργάνων και συστημάτων μέτρησης χρώματος τόσο στη γραμμή παραγωγής όσο και στο μετρολογικό εργαστήριο. Η πρόταση κυμαίνεται από εμπορικά εργαλεία, ευρέως διαθέσιμα σε απόθεμα, έως ειδικά συστήματα κατασκευασμένα ειδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών και ενσωματωμένα στη γραμμή παραγωγής με τεχνολογίες βιομηχανίας 4.0. Διατίθενται τόσο όργανα όσο και τεχνολογίες για μετρήσεις επαφής, καθώς και όργανα οπτικών και LASER για μετρήσεις και χειριστήρια ανέπαφων.