Λογισμικό εξαγοράς DATASINK

το λογισμικό datasink 100 για την απόκτηση δεδομένων και τη στατιστική ανάλυση

DATASINK 100©

Ένα λογισμικό απόκτησης δεδομένων ενός καναλιού για απόκτηση
από μεμονωμένα όργανα μέτρησης

Συλλογή δεδομένων από: μετρητές, μικρομετρητές, μορφοτροπείς θέσης, θερμόμετρα, κωδικοποιητές, μετρητές οπών, υψομετρικοί μετρητές, μετρητές απόστασης, ζυγοί, μετατροπείς ροπής, κυψέλες φορτίου ή οποιοδήποτε άλλο όργανο μετρήσεων εξοπλισμένο με έξοδο δεδομένων 

Χρόνος απόκτησης, με το πάτημα ενός κουμπιού ή με ένα εξωτερικό σήμα

Παραγωγή τάσεων και στατιστική κατανομή των τιμών δειγματοληψίας

Δυνατότητα δημιουργίας οπτικών και φυσικών συναγερμών

Κοινοποίηση συναγερμών σε απομακρυσμένες συσκευές (SMS, e-mail)

Περισσότερες πληροφορίες ....

DATASINK Χ©

Λογισμικό πολλαπλών καναλιών για την απόκτηση δεδομένων από όργανα μέτρησης 

Συγκέντρωση δεδομένων από: μικρομετρητές, μορφοτροπείς θέσης, θερμόμετρα, κωδικοποιητές, μετρητές διαμέτρου, υψομετρικοί μετρητές, μετρητές απόστασης, ζυγοί, μετατροπείς ροπής, κυψέλες φορτίου ή οποιοδήποτε άλλο όργανο μέτρησης εξοπλισμένο με έξοδο δεδομένων όπου είναι απαραίτητο να αποκτηθούν ταυτόχρονα περισσότερες φυσικές ποσότητες. 

Χρόνος απόκτησης, με το πάτημα ενός κουμπιού ή με ένα εξωτερικό σήμα

Παραγωγή τάσεων και στατιστική κατανομή των τιμών δειγματοληψίας

Δυνατότητα δημιουργίας οπτικών και φυσικών συναγερμών

Κοινοποίηση συναγερμών σε απομακρυσμένες συσκευές (SMS, e-mail)

Περισσότερες πληροφορίες ....

DATASINK ΠΑΡΤΙΔΑ©

Λογισμικό συλλογής δεδομένων πολλαπλών καναλιών για έλεγχο παραγωγής με διαδοχικές διαδικασίες

Συγκέντρωση δεδομένων από: μετρητές, μικρομετρητές, μορφοτροπείς θέσης, θερμόμετρα, κωδικοποιητές, μετρητές οπών, υψομετρικοί μετρητές, μετρητές απόστασης, ζυγοί, μετατροπείς ροπής, κυψέλες φορτίου ή οποιοδήποτε άλλο όργανο μέτρησης εξοπλισμένο με έξοδο δεδομένων όπου είναι αναγκαία η λήψη μιας σειράς μετρήσεων με μια διαδικασία διαδοχικά.

Απόκτηση με το πάτημα ενός κουμπιού ή με ένα εξωτερικό σήμα

Παραγωγή τάσεων και στατιστική κατανομή των τιμών δειγματοληψίας

Δυνατότητα δημιουργίας οπτικών και φυσικών συναγερμών

Κοινοποίηση συναγερμών σε απομακρυσμένες συσκευές (SMS, e-mail)

Περισσότερες πληροφορίες ....

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ

DATASINK 100, DATASINK X και DATASINK ΠΑΡΤΙΔΑ;

DATASINK 100 Σχεδιάστηκε για να επιλύει απλές εφαρμογές συλλογής δεδομένων που εκτελούνται σε ένα μόνο μέσο. Τα δεδομένα του οργάνου μπορούν να αποκτηθούν σε προγραμματιζόμενη χρονική βάση (θα μπορούσαν να είναι μία φορά το δευτερόλεπτο, μία φορά κάθε 15 λεπτά ή μία φορά την ημέρα, βάσει του προγραμματισμένου προγράμματος) ή να μπορούν να αποκτηθούν κατόπιν αιτήματος του χειριστή (πατώντας ένα πλήκτρο πληκτρολόγιο ή πεντάλ) ή μέσω εξωτερικού σήματος (ρελέ, πλήκτρο, PLC).

Όποια και αν είναι η μέθοδος απόκτησης, τα δεδομένα εισάγονται σε μια λίστα προοδευτικών τιμών και συγκρίνονται με τα προκαθορισμένα όρια ανοχής.

Αν η τιμή βρίσκεται εντός του εύρους ανοχής, το σύστημα το αποθηκεύει στην τοπική βάση δεδομένων.

Εάν η τιμή βρίσκεται εκτός του εύρους ανοχής ή αν βρίσκεται στην περιοχή προενίσχυσης, το σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί για να παράγει ειδοποιήσεις (ειδοποιήσεις) ή φυσικούς συναγερμούς (οπτικό, ακουστικό ή σε εξωτερικούς ηλεκτρονόμους).

Είναι δυνατόν να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο ο αριθμός των αποκτηθεισών τιμών, η ελάχιστη-μέγιστη-μέση τιμή που αποκτήθηκε, η τιμή διασποράς (sigma) και οι συντελεστές στατιστικής διεργασίας (Cp και Cpk).

Όλες οι τιμές που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μπορούν να προβληθούν τόσο σε μορφή τάσης (τάση διεργασίας) όσο και σε όρους κατανομής των αποκτηθεισών τιμών (Gaussian distribution).

Η βάση δεδομένων μπορεί να εξαχθεί σε μορφή Excel ή CSV για χρήση από λογισμικό άλλου κατασκευαστή.

DATASINK Χ Η φυσική εξέλιξη του λογισμικού DATASINK 100 είναι προσανατολισμένη στην απόκτηση πολλαπλών καναλιών (δηλ. Ταυτόχρονα με πολλαπλά όργανα μέτρησης, αισθητήρες και μετατροπείς).

Το λογισμικό DATASINK X δεν έχει όρια ούτε ως προς τον αριθμό των καναλιών απόκτησης ούτε για τα συνδεόμενα όργανα μέτρησης ούτε για τις φυσικές αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων σημείων μέτρησης.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του DATASINK X είναι η ικανότητα εκτέλεσης μαθηματικών πράξεων στα αποκτηθέντα δεδομένα δημιουργώντας "κανάλια εικονικής απόκτησης" που προκύπτουν από τον μαθηματικό υπολογισμό των καναλιών φυσικής απόκτησης (στην πράξη είναι δυνατόν να υπολογιστεί η μέση τιμή των φυσικών καναλιών που αποκτήθηκαν και να εκτελεστούν σε αυτό στατιστικό έλεγχο).

DATASINK ΠΑΡΤΙΔΑ σχεδιάστηκε για να εκμεταλλευτεί πλήρως το δυναμικό του DATASINK X (πολυκαναλική απόκτηση με δυνατότητα υπολογισμού των αποκτηθέντων καναλιών) αλλά προσανατολισμένο προς τον έλεγχο της παραγωγής διακεκριμένων αντικειμένων. Στην πραγματικότητα, ενώ το DATASINK X αποκτά ταυτόχρονα όλα τα ενεργά κανάλια (δημιουργώντας ένα είδος φωτογραφίας της κατάστασης της διαδικασίας σε μια δεδομένη στιγμή), το DATASINK BATCH αποκτά μια σειρά φυσικών βαθμών με τη διεξαγωγή μιας σειράς προκαθορισμένων λειτουργιών.

Η τυπική περίπτωση είναι ο έλεγχος αντικειμένων με χειροκίνητα όργανα: πρώτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας μετρητής για τον προσδιορισμό του πλάτους και του μήκους της λεπτομέρειας, έπειτα ένα μικρόμετρο για τον προσδιορισμό της διαμέτρου, στη συνέχεια μια ισορροπία για τον προσδιορισμό του βάρους του. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται αντιπροσωπεύουν ένα "σύνολο" μέτρων που πρέπει να συγκριθούν με ορισμένα όρια ανοχής και εάν όλα αυτά εμπίπτουν στις προδιαγραφές παραγωγής, είναι δυνατό να επικυρωθεί ο έλεγχος.

Επίσης σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατός ο υπολογισμός των φυσικών βαθμών που προσδιορίστηκαν προηγουμένως (η psi μπορεί συνεπώς να πραγματοποιήσει υπολογισμούς των μέσων τιμών, των υπολογισμών αιχμής-κορυφής ή τριγωνομετρικών).

Σύγκριση των εκδόσεων

 DATASINK 100DATASINK ΧDATASINK ΠΑΡΤΙΔΑ
Αριθμός συνδεδεμένων μέσων1χωρίς όριοχωρίς όριο
Χρονική διαχείριση απόκτησης  δεν είναι διαθέσιμο
Διαχείριση απόκτησης με προτεραιότηταδεν είναι διαθέσιμοδεν είναι διαθέσιμο 
Απόκτηση από τις ενότητες EDAC   
Βάση δεδομένων σε μορφή RDR   
Βάση δεδομένων σε μορφή Excel   
Βάση δεδομένων CSV  
Δυνατότητα ειδοποίησης απομακρυσμένων συναγερμών