Συστήματα απεικόνισης REDAM

Η RODER SRL προσφέρει μια νέα σειρά συστημάτων REDAM για την απεικόνιση των δεδομένων παραγωγής και των παραμέτρων της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.

Εμφάνιση δεικτών παραγωγής
Εμφάνιση στατιστικών παραμέτρων (Sigma, Cp, Cpk, Cm, Cm, Cmk)
Διαδικασία οπτικοποίησης τάσης
Οπτικοποίηση Gaussian κατανομών
Εμφάνιση ιστογραμμάτων
Εμφάνιση καρτών ελέγχου
Η οικογένεια REDAM αντιπροσωπεύει τη φυσική εξέλιξη μιας σειράς συστημάτων και λογισμικού που αναπτύχθηκαν αρχικά για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες μέτρησης (ειδικά συστήματα που έχουν κατασκευαστεί για τη μέτρηση συγκεκριμένων αναγκών παραγωγής) και στη συνέχεια κατασκευάστηκαν και τυποποιήθηκαν ώστε να καταστούν δοκιμασμένο και αξιόπιστο προϊόν, που μπορούν να επιτευχθούν σε διάφορους τομείς παραγωγής και προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε απαίτηση παραγωγής ή ελέγχου ποιότητας.

Η οικογένεια REDAM αποτελείται από μια σειρά υλικών, λογισμικού, οργάνων μέτρησης και μηχανικών κατασκευών ειδικά σχεδιασμένων για τη μέτρηση του πάχους και του πλάτους των προϊόντων στη γραμμή παραγωγής και στο εργαστήριο μετρολογίας.

Η ευρεία εμπειρία στον κλάδο και η χρήση ιδιόκτητων τεχνολογιών ειδικά σχεδιασμένων από την RODER SRL μας επέτρεψαν να βελτιώνουμε συνεχώς την απόδοση των συστημάτων για την απόκτηση δεδομένων και την ανάλυση της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.

Η RODER SRL είναι πλέον σε θέση να παρέχει όχι μόνο τους αισθητήρες για τη μέτρηση αλλά και ολόκληρο το σύστημα απόκτησης, τους ηλεκτρονικούς πίνακες ελέγχου και σήμανσης, το αυτόματο σύστημα μετατόπισης αισθητήρων, το λογισμικό για την ανάλυση δεδομένων, τα συστήματα καθαρισμού και προστασίας των αισθητήρων, την υποστήριξη των μηχανικών πλαισίων και, τέλος, όλες τις απαραίτητες συμβουλές για την επίτευξη πραγματικής λύσης στο πρόβλημα της μέτρησης.