Μέτρηση ταχύτητας και μήκους χωρίς επαφή με οπτικά όργανα

Ταχύμετρα LASER για μετρήσεις ταχύτητας και μήκους χωρίς επαφή