Μετρητές μήκους και θέσης για εύκολα παραμορφωμένα προφίλ

Συστήματα μέτρησης μήκους για εύκολα παραμορφώσιμα υλικά όπως ελαστικά παρεμβύσματα, προφίλ πολυστυρενίου, παρεμβύσματα, υφάσματα και αφρό πολυουρεθάνης. Η παρουσία ενός δείκτη λέιζερ επιτρέπει την εύκολη και ακριβή αναγνώριση του σημείου μέτρησης ακόμη και σε εύκολα παραμορφώσιμα υλικά.

Η χρήση ενός γραμμικού μετατροπέα ακριβείας επιτρέπει τη μέτρηση του μήκους με εκατοστιαία ακρίβεια ακόμη και σε αντικείμενα που είναι αδύνατο να μετρηθούν με όργανα μέτρησης επαφής.

Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής DIGI-1000 επιτρέπει την απεικόνιση της μέτρησης σε πραγματικό χρόνο και τη μετάδοση των ανιχνευθέντων δεδομένων σε συστήματα συλλογής δεδομένων ή σε συστήματα διαχείρισης.